نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در رابطه‌ی ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی تهران

محسن شفیعی نیک آبادی؛ جعفر ضامنی خجسته

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، ، صفحه 575-583

چکیده
  مقدمه: امروزه تغییر مهم‌ترین عاملی است که سازمان‌ها با آن مواجه‌اند و باید خود را برای مقابله با اثرات آن آماده نمایند. افراد با توانایی و انگیزه بالا در کنار بکارگیری ابزارهای نوبن فناوری اطلاعات، کسب و انتقال دانش در سازمان را تسهیل و یادگیری سازمانی را بهبود می‌بخشند.  هدف این مطالعه تعیین نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در رابطه ...  بیشتر