مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در شبکه علمی ResearchGate

لیلا خلیلی

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، ، صفحه 273-279

چکیده
  مقدمه: شبکه RG (ResearchGate) فرصتی را برای مشارکت علمی پژوهشگران در جریان تولید اطلاعات فراهم می‌کند. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شبکه RG انجام شد.روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت کمی و از نوع کاربردی بود که در آن از روش‌های علم‌سنجی (دگرسنجی) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را دانشگاه‌های علوم پزشکی حاضر در ...  بیشتر

موانع انتشار درنشریات دسترسی آزاد از دیدگاه محققان پزشکی

لیلا خلیلی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، ، صفحه 435-444

چکیده
  مقدمه: جنبش دسترسی آزاد یکی از بهترین روش های تسهیل جریان اطلاعات است. یکی از نمودهای این جنبش،نشریات دسترسی آزاد می باشند. باوجود نگرش مثبت جامعه علمی به دسترسی آزاد، به نظر می رسد تعداد پژوهشگرانی که مایل به استفاده از نشریات دسترسی آزاد برای انتشارمقاله خود هستند، در مقایسه با نشریات دسترسی بسته محدود می باشد. هدف این پژوهش شناسایی ...  بیشتر