بررسی وضعیت خدمات بیمه ورزشی در پرداخت خسارت به ورزشکاران‎ ‎آسیب دیده

مسعود نادریان؛ محمود بنی‌مسنی؛ سید مرتضی موسوی نافچی؛ احمدعلی آصفی؛ جهانگیر کریمیان

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 120-125

چکیده
  مقدمه: با توجه به وضعیت نامطلوب سخت‌افزاری ورزش کشور که در زمینه‌هایی مانند اماکن، تجهیزات، اسباب و لوازم با کمبود و نارسایی مواجه است، ورزشکاران و مربیان همواره در معرض خطرات و آسیب‌های زیادی قرار دارند. بنابراین، یکی از ابزارهای مناسب برای حمایت ورزشکاران در مقابل حوادث، بیمه است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین وضعیت بیمه ورزشی ...  بیشتر