تأثیر قابلیت‌های آینده‌نگاری استراتژیک بر چابکی منابع انسانی در سازمان انتقال خون

مصطفی آقاحسینی اشکاوندی؛ حسین رضایی دولت‌آبادی؛ سیداکبر نیلی پورطباطبایی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 807-813

چکیده
  مقدمه: برای رویارویی با تغییرات جدید، سازمان‌ها باید به فراتر از سازگاری با محیط ییندیشند و به دنبال بهره‌گیری از فرصت‌های بالقوه باشند. یکی از پارادایم‌ها، افزایش انعطاف‌پذیری، سرعت، کیفیت و چابکی سازمانی است. منابع انسانی، مهم‌ترین ابزار چابک‌سازی سازمان می‌باشد و با ارزش‌ترین دارایی هر سازمان و کشور به شمار می‌رود. هدف ...  بیشتر