پرستاران به عنوان یکی از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی

ابراهیم علی افسری ممقانی؛ هادی حسن‌خانی

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، ، صفحه 310-315

چکیده
  استفاده از فن‌آوری اطلاعات جهت بالا بردن کیفیت مراقبت، ضروری است. پرستاران به عنوان بزرگ‌ترین قشر نظام سلامت، از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی به شمار می‌روند که درک دیدگاه و چگونگی استفاده آن‌ها از این سیستم، می‌تواند در بهبود سلامت جامعه مؤثر باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مرور و دسته‌بندی مطالعات صورت گرفته در این زمینه ...  بیشتر