ارزیابی کیفیت خدمات تحت وب بیمارستان‌های علوم پزشکی تهران بر اساس رویکرد ترکیبی ‏روش‌های تصمیم‌گیری

سعید اسماعیلی‌نژاد؛ علی رهنما؛ جلال رضایی نور

دوره 13، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 216-223

چکیده
  مقدمه: با ظهور تجارت الکترونیک و ارایه خدمات از طریق اینترنت، ارزیابی کیفیت خدمات تحت وب به یک دغدغه اصلی برای سازمان‌ها و مراکز خدماتی تبدیل شده است. بر همین اساس، هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین کیفیت خدمات تحت وب در بخش بهداشت، درمان و رتبه‌بندی شش بیمارستان تخصصی تهران بود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی بود و جامعه ...  بیشتر