بررسی الگوریتم‌های رده‌بندی در پیش‌بینی داده‌های سلامت: یک مطالعه مروری‏

حجت‌اله حمیدی؛ عاطفه دارایی

دوره 13، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 235-242

چکیده
  داده‌کاوی ابزاری جهت استخراج اطلاعات مفید از مجموعه‌ داده‌های عظیم، از جمله زمینه‌های مور‌د‌ علاقه محققان در حوزه سلامت محسوب می‌شود. رده‌بندی، یک تابع یادگیری می‌باشد که هر داده را به یکی از دسته‌های از قبل تعریف‌ شده، نگاشت می‌‌کند. بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، بیماری‌های قلبی، کلیوی، دیابت و سرطان‌ها در سال ...  بیشتر