طراحی و پیاده‌سازی سیستم خبره تغذیه در بارداری

الهام سلجوقی؛ سید حمید غفوری؛ کامبیز بهاءالدین بیگی؛ فریده دوستان؛ زکیه ایزدی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 12-19

https://doi.org/10.22122/him.v15i1.3417

چکیده
  مقدمه: یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین دوران زندگی یک زن، دوران بارداری است. برخورداری از یک برنامه غذایی مناسب با توجه به فیزیولوژیک و خصوصیات ویژه فردی در جهت تأمین نیازهای تغذیه‌ای مادر و جنین، کنترل وزن و پیشگیری از عوارض و بیماری‌های مختلف این دوران، امری ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف ارایه یک سیستم هوشمند تغذیه در جهت پایش ...  بیشتر

رابط کاربری وب‌سایت‌های سلامت در ایران

الهام سلجوقی؛ ننا آقاسی؛ مهدیه اسدی؛ مریم اخوتی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 108-113

چکیده
  مقدمه: از آن‌جایی که ارتباط بین کاربر و محیط وب از طریق رابط کاربری صورت می‌گیرد، ضروری است که وب‌سایت‌های سلامت، کاربر محور باشد. پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف رابط کاربری وب‌سایت‌‌های سلامت در ایران انجام شد. روش بررسی: مطالعه حاضر به روش کاربردی و از نوع توصیفی بود که در آن از روش مکاشفه‌ای بهره گرفته شد. ...  بیشتر