مروری بر شاخص‌های سنجش اثر در پژوهش‌های پزشکی

منصوره فیض‌آبادی؛ فاطمه فهیم‌نیا؛ نادر نقشینه؛ شهرام توفیقی؛ علیرضا موسوی جراحی

دوره 13، شماره 6 ، بهمن 1395، ، صفحه 432-437

چکیده
  سرمایه‌گذاری بر روی پژوهش‌های حوزه سلامت با اهدافی همچون بهبود وضعیت ‌سیاست‌گذاری، تخصیص درست منابع، به‌ کارگیری نتایج در عمل و در نهایت، بهبود سلامت جامعه انجام می‌گیرد. در نتیجه، نیاز به شفاف‌سازی اثر این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافته است. مطالعات گوناگون از شاخص‌های مختلفی برای سنجش اثر پژوهش‌ها استفاده کرده‌اند. مطالعه ...  بیشتر