ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان شریعتی تهران با به کارگیری مدل DeLone و McLean

سجاد شکوهیار؛ آناهیتا صفاجو؛ امیر اسلام‌جو؛ محسن رفیعی

دوره 13، شماره 6 ، بهمن 1395، ، صفحه 388-393

چکیده
  مقدمه: سیستم اطلاعات داروخانه ارزش افزوده و قابلیت‌های بسیاری دارد و با پشتیبانی از یک رویکرد درمانی و مدیریت مراقبت دارویی، انقلابی در ارایه خدمات بهداشتی- درمانی به شمار می‌رود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان شریعتی تهران بر اساس مدل DeLone و McLean صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود ...  بیشتر