استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در تشخیص آپاندیسیت حاد

رضا صفدری؛ لیلا شاهمرادی؛ مجتبی جواهر زاده؛ میرمیکائیل میرحسینی

دوره 13، شماره 6 ، بهمن 1395، ، صفحه 399-404

چکیده
  مقدمه: آپاندیسیت ‌حاد، شایع‌ترین علت مراجعه بیماران با دردهای شکمی به اورژانس بیمارستان‌ها و آپاندکتومی، شایع‌ترین عمل جراحی اورژانس می‌باشد. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در تشخیص این بیماری، آپاندکتومی منفی همچنان میزان قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. در پژوهش حاضر، شبکه عصبی ‌مصنوعی جهت کمک به تشخیص آپاندیسیت ‌حاد طراحی ...  بیشتر