برنامه‌های کاربردی سلامت همراه: تحلیل اعتبار علمی منابع

مرجان قاضی سعیدی؛ شراره رستم‌نیاکان کلهری؛ مبین یاسینی؛ رسول نوری

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 44-48

چکیده
  مقدمه: تولید برنامه‌های کاربردی سلامت همراه و استفاده از آن‌ها طی سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است که این امر نشان دهنده تأثیرگذاری عمیق این نرم‌افزارها در فرایندهای مراقبت بهداشتی و سلامت کاربران می‌باشد. برنامه‌های مذکور باید بر پایه منابع علمی معتبر تولید شوند تا کاربران با اطمینان خاطر بتوانند از آن‌ها بهره‌برداری ...  بیشتر