طراحی و پیاده‌سازی سیستم خبره تغذیه در بارداری

الهام سلجوقی؛ سید حمید غفوری؛ کامبیز بهاءالدین بیگی؛ فریده دوستان؛ زکیه ایزدی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 12-19

https://doi.org/10.22122/him.v15i1.3417

چکیده
  مقدمه: یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین دوران زندگی یک زن، دوران بارداری است. برخورداری از یک برنامه غذایی مناسب با توجه به فیزیولوژیک و خصوصیات ویژه فردی در جهت تأمین نیازهای تغذیه‌ای مادر و جنین، کنترل وزن و پیشگیری از عوارض و بیماری‌های مختلف این دوران، امری ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف ارایه یک سیستم هوشمند تغذیه در جهت پایش ...  بیشتر