بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی نسخ الکترونیک در داروخانه‌های شهر یزد

حسین صیادی تورانلو؛ سید حبیب‌اله میرغفوری؛ مهدی نامجو؛ سپیده ثقفی

دوره 16، شماره 4 ، آبان 1398، ، صفحه 154-160

https://doi.org/10.22122/him.v16i4.3903

چکیده
  مقدمه: پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه‌ فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات ICT (Information and Communication Technology)، موجب شده است که استفاده از فن‌آوری‌های جدید و سیستم‌های الکترونیکی در نسخه‌نویسی به ‌عنوان راه‌حل نهایی مطرح شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی نسخ الکترونیک در ایران و بررسی و تحلیل این عوامل با استفاده از تکنیک‌های ...  بیشتر

ارایه مدل جامع عوامل اجتماعی مؤثر در اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی پایدار در مراکز خدمات درمانی

حسین صیادی تورانلو؛ سلیم کریمی تکلو؛ سجاد رحیمی آشجردی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 76-82

https://doi.org/10.22122/him.v15i2.3464

چکیده
  مقدمه: مراکز خدمات درمانی با اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی پایدار SIS (Sustainable Information Systems)، امکان تحقق پایداری اجتماعی را کسب می‌کنند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر در اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی توسط مراکز خدمات درمانی انجام گردید.روش بررسی: این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و از جمله تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری از دو ...  بیشتر