رابطه عدالت سازمانی ادراک ‌شده و رعایت حریم شخصی با نقش تعدیل‌گر مؤلفه‌های بازدارندگی

سمانه پورمهر؛ حمیدرضا پیکری؛ پرستو گلشیری

دوره 15، شماره 5 ، دی 1397، ، صفحه 208-213

https://doi.org/10.22122/him.v15i5.3538

چکیده
  مقدمه: حفظ حریم بیماران و خانواده‌های آن‌ها توسط کادر درمان در بیمارستان‌های روان‌پزشکی، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که افشای اطلاعات آن‌ها می‌تواند وجهه اجتماعی بیمارستان‌ها را مخدوش کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عدالت سازمانی ادراک ‌شده و رعایت حریم شخصی با نقش تعدیل‌گر مؤلفه‌های بازدارندگی انجام شد.روش بررسی: ...  بیشتر