ارزیابی صحت اطلاعات مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت در خانه‌های بهداشت شهرستان ساری در سال 1396

صمد روحانی؛ خدیجه صفی‌زاده؛ سید نورالدین موسوی‌نسب؛ آزیتا بالاغفاری؛ محمدرضا سعیدی‌ کیاسری

دوره 16، شماره 3 ، شهریور 1398، ، صفحه 109-114

https://doi.org/10.22122/him.v16i3.3878

چکیده
  مقدمه: اطلاعات نادرست و فاقد کیفیت می‌تواند گمراه‌کننده باشد و منجر به تصمیمات نادرست گردد. از این‌رو، کیفیت داده‌ها ضامن و شرط مفید بودن استفاده از آن‌ها است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت در خانه‌های بهداشت شهرستان ساری بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی در سال 1396 انجام ...  بیشتر

ترجمه و بررسی روایی و پایایی ابزارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین نظام سلامت

صمد روحانی؛ خدیجه صفی‌زاده؛ سید نورالدین موسوی‌نسب

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، ، صفحه 168-174

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3647

چکیده
  مقدمه: وجود اطلاعات باکیفیت، لازمه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد می‌باشد. ابزارهای ارزیابی عملکرد مدیریت سیستم روتین اطلاعات سلامت PRISM (Performance of Routine Information Systems Management)، به عنوان ابزار ارزیابی کیفیت داده‌ها (اطلاعات)، کاربرد بین‌المللی دارند. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پایایی و روایی این ابزارها بود.روش ...  بیشتر