طراحی مجموعه حداقل داده های وضعیت دوران بارداری

مرضیه معراجی؛ سمیه فضائلی؛ فریده فرخی؛ اکرم فرقانی ازغندی؛ سانازسادات محمودیان

دوره 19، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 1-8

https://doi.org/10.48305/him.2022.26117

چکیده
  مقدمه: ثبت مراقبت‌های دوران بارداری برای حفظ حاملگی سالم و پیامدهای مطلوب برای مادر، نوزاد و خانواده ضروری می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین مجموعه حداقل داده‌های وضعیت دوران بارداری به ‌منظور برنامه‌ریزی برای پیش‌گیری از مرگ ‌‌و میر مادران و کاهش عوارض زایمان به دلیل کمبود اطلاعات وضعیت دوران بارداری در هنگام زایمان انجام گردید.روش ...  بیشتر

سیر تکاملی نگاشت مفاهیم نامگذاری نظام‌مند واژگان پزشکی در فرایند توسعه نسخه یازدهم سیستم بین‌المللی کدگذاری بیماری‌ها

علی ثنایی‌فر؛ سمیه فضائلی؛ مرضیه معراجی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 38-45

https://doi.org/10.22122/him.v16i1.3801

چکیده
  امروزه با افزایش داده‌های ماشین محور حوزه پزشکی، تعامل بین استانداردهای مختلف واژگان، موضوع بسیاری از تحقیقات سال‌های اخیر بوده است. در پژوهش حاضر، روش‌های نگاشت SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms) در فرایند توسعه نسخه یازدهم سیستم بین‌المللی کدگذاری بیماری‌ها 11-ICD (11-International Classification of Diseases) بررسی شد. مطالعه از نوع مروری نقلی بود ...  بیشتر