مشکلات کانال بازاریابی داروهای گیاهی از دیدگاه تولیدکنندگان: یک تحقیق کیفی

علی عابدینی؛ حمیدرضا ایرانی؛ حمیدرضا یزدانی

دوره 17، شماره 4 ، آبان 1399، ، صفحه 173-180

https://doi.org/10.22122/him.v17i4.4161

چکیده
  مقدمه: داروهای گیاهی از ارزش و اهمیت زیادی در تأمین بهداشت و سلامت جامعه، هم به لحاظ درمان و هم از نظر پیشگیری از بیماری‌ها برخوردار هستند. با این ‌حال، هنوز تحولی در کانال بازاریابی و عرضه داروهای گیاهی در کشور رخ نداده است. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات کانال بازاریابی داروهای گیاهی از منظر شرکت‌های تولیدکننده داروهای ...  بیشتر

مشکلات کانال توزیع داروهای گیاهی از دیدگاه مصرف‌کنندگان: یک تحقیق کیفی

علی عابدینی؛ حمیدرضا ایرانی؛ حمیدرضا یزدانی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 65-72

https://doi.org/10.22122/him.v16i2.3817

چکیده
  مقدمه: کانال توزیع یکی از مهم‌ترین عناصر در هر زنجیره ارزش به شمار می‌رود. از طرف دیگر، گیاهان نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای در درمان بیماری‌ها برخوردار می‌باشند. ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق از جهت ضعف در عرضه و توزیع این داروها و کمبود مقالات در زمینه بازاریابی و توزیع داروهای گیاهی احساس می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی ...  بیشتر