چالش‌های مراکز جامع خدمات سلامت شهری

محمدرضا امیراسماعیلی؛ سید حسین صابری؛ فرزاد ناظم‌پور وزیری؛ فرشید برخورداری

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 8-13

https://doi.org/10.22122/him.v17i1.3983

چکیده
  مقدمه: مراکز بهداشتی- درمانی شهری، عنوان مراکزی است که خدمات بهداشتی و درمانی اولیه را در شهرها ارایه می‌نمایند. در سال‌های اخیر، مراکز جامع خدمات سلامت شهری تغییراتی را از نظر ساختار، کارکرد و حوزه فعالیت تجربه کرده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد تغییرات انجام شده نتوانسته است تمام مسایل و مشکلات این حوزه را برطرف نماید. پژوهش حاضر ...  بیشتر