جایگذاری مقادیر گمشده در مجموعه داده‌های دیابت و سرطان سینه با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون دو لایه

الهام پورجانی؛ سارا نجف‌زاده؛ نادر جعفرنیا دابانلو

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 1-6

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4194

چکیده
  مقدمه: جایگذاری مقادیر گمشده در مجموعه داده‌های اطلاعاتی پزشکی، یکی از چالش‌های مهم در مسایل داده‌کاوی به شمار می‌رود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف جایگذاری مقادیر گمشده برخی از ویژگی‌های مجموعه داده‌های دیابت و سرطان سینه انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، از مجموعه داده سرطان سینه شامل 699 نمونه که 458 نمونه خوش‌خیم و 241 ...  بیشتر