روند فراوانی و هزینه انواع اقدامات سرپایی تشخیصی بیماری‌های قلبی- عروقی در اصفهان

معصومه قاسمی‌راد؛ رضا رضایتمند؛ فرزانه محمدی

دوره 17، شماره 6 ، اسفند 1399، ، صفحه 274-278

https://doi.org/10.22122/him.v17i6.4220

چکیده
  مقدمه: امروزه بیماری‌های غیر واگیر مانند بیماری‌های قلبی- عروقی، علت اصلی مرگ زودهنگام در سراسر جهان به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی و هزینه انواع اقدامات سرپایی تشخیصی بیماری‌های قلبی- عروقی در بیمه شدگان بیمه سلامت استان اصفهان طی سال‌های 96-1390 انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که با استفاده از اطلاعات ...  بیشتر