عملکرد موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی در حوزه سرطان

لیلا نعمتی انارکی؛ محمدرضا علی‌بیک؛ رضیه زینلی نصرآبادی

دوره 18، شماره 3 ، شهریور 1400، ، صفحه 124-130

https://doi.org/10.22122/him.v18i3.4326

چکیده
  مقدمه: از آن‌جا که وب به یک منبع مهم جهت کسب اطلاعات تبدیل شده است و ابزارهای جستجو به منظور بازیابی اطلاعات در وب استفاده می‌شوند، شناسایی توانایی‌ها و محدودیت‌های این ابزارها از اهمیت فراوانی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین عملکرد موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی بر اساس چهار مقوله «معیارهای جستجو، نمایش، ...  بیشتر