تحلیل گسترش کووید ۱۹ در ایران با استفاده از مدل مدل مستعد- مبتلا- بهبود یافته (SIR) و نرخ شیوع R0

محسن محمدی

دوره 18، شماره 5 ، دی 1400، ، صفحه 197-202

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4419

چکیده
  مقدمه: سازمان بهداشت جهانی، همه‌گیری کرونا ویروس جدید 2019 را به عنوان یک فوریت بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرد. در این خصوص، رویکرد مدل‌سازی به طور گسترده‌ای برای مدل‌سازی شیوع بیماری‌ها در جمعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل گسترش کرونا ویروس COVID-19 (Coronavirus Disease) در ایران با استفاده از مدل ...  بیشتر