وضعیت ساختاری مجلات علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص‌های گزینش نمایه‌نامه مدلاین

اعظم شاهبداغی؛ آرزو فرهادی؛ مریم شکفته؛ منوچهر کرمی

دوره 13، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 203-208

چکیده
  مقدمه: در چند سال اخیر، مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی کشور از نظر تعداد، روند رو به رشدی داشته‌اند. این مجلات برای نمایه ‌شدن در نمایه‌‌نامه‌های بین‌المللی، باید معیارها و استانداردهای لازم را رعایت کنند. این مطالعه با هدف تعیین میزان انطباق مجلات علوم پزشکی کشور با معیارهای نمایه‌سازی مدلاین انجام شد. روش بررسی: مطالعه حاضر از ...  بیشتر

تشخیص خودکار شاخه موضوعی اصطلاحات MeSH با محاسبه بسامد رخداد آن ها در MEDLINE

محمد توکلی زاده راوری؛ سعید غفاری؛ فروغ مصطفوی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 48-60

چکیده
  مقدمه: تحت تاثیر پویایی اصطلاحات تخصصی، امروزه طبقه بندی موضوعات پیچیده تر شده است زیرا هر مدرک می تواند در چند طبقه موضوعی جای بگیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین کارآمدی روش تشخیص خودکار شاخه اصلی اصطلاحاتMeSH از طریق محاسبه نسبت فراوانی آن‌ها در دسته مدارک مرتبط وغیر مرتبط انجام شد.روش بررسی: روش پژوهش توصیفی، با استفاده ...  بیشتر

تولیدات علمی در زمینه‌ی بایومارکرها در پایگاه مدلاین

محمدحسین بیگلو؛ گیتی شاه محمدی؛ مهدی صابریان بروجنی

دوره 10، شماره 6 ، بهمن 1392، ، صفحه 840-847

چکیده
  مقدمه: بایومارکرها شاخص‌های قابل ارزیابی می‌باشند که در محیط‌های زیستی یافت می‌شوند و به‌عنوان یک شاخص جهت معین کردن روند بیولوژیکی طبیعی، بیماری‌زایی و یا پاسخ به درمان‌های دارویی در محیط‌های زیستی استفاده می‌شوند. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی به ارزیابی تولیدات علمی منتشر شده در زمینه‌ی بایومارکرها پرداخته ...  بیشتر