سطح سواد سلامت الکترونیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 95-1394

سید جواد قاضی میرسعید؛ محمود قائمی‌زاده

دوره 14، شماره 6 ، اسفند 1396، ، صفحه 243-248

https://doi.org/10.22122/him.v14i6.3305

چکیده
  مقدمه: امروزه خدمات و اطلاعات سلامت، از طریق اینترنت و سایر ابزارهای ارتباطی الکترونیکی ارایه می‌شود و دستیابی به آن‌ها، نیازمند مهارت‌ها و قابلیت‌هایی است که سواد سلامت الکترونیک نامیده می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سواد سلامت الکترونیک در دانشجویان تحصیلات تکمیلی شش رشته دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 95-1394 انجام گرفت.روش ...  بیشتر

توسعه‌ی سلامت الکترونیک و کاهش مخارج سلامت خانوارها

مهدی یوسفی؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ سمیه فضائلی

دوره 10، شماره 6 ، بهمن 1392، ، صفحه 876-886

چکیده
  مقدمه: نفوذ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌ی سلامت و توانمندی‌های چشم‌گیر آن، در کنار امکان افزایش کارایی ارایه‌ی خدمات و کاهش هزینه‌ها، موجب توجه روزافزون به این فن‌آوری‌ها برای مقاصد مختلف شده است. بر این اساس تعیین تأثیر توسعه‌ی سلامت الکترونیک بر کاهش مخارج سلامت خانوارها هدفی است که مقاله‌ی فعلی به آن پرداخته است. ...  بیشتر