شناسایی جنبه‌های کاربردی، حوزه‌های پزشکی و روند‌های فن‌آورانه شکل‌ دهنده فرصت‌های کارآفرینانه آینده تله‌مدیسین

علی مبینی دهکردی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ ابوالقاسم عربیون؛ مصطفی کشاورز ترک

دوره 17، شماره 6 ، اسفند 1399، ، صفحه 260-267

https://doi.org/10.22122/him.v17i6.4230

چکیده
  مقدمه: با رشد فن‌آوری‌های مؤثر در حوزه تله‌مدیسین، ضرورت شناسایی به‌موقع فرصت‌های این حوزه برای توسعه محصول موفق، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی جنبه‌ها، حوزه‌ها و روند‌های شکل ‌دهنده فرصت‌های کارآفرینی آینده در حوزه تله‌مدیسین انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه مروری و توصیفی، سه‌ گام ...  بیشتر

موردکاوی موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در دو سازمان بیمه‌گر سلامت

مریم رجبی

دوره 10، 7 (ویژه‌نامه‌ی چالش‌های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت) ، اسفند 1392، ، صفحه 912-920

چکیده
  مقدمه: بدون تردید سازمان‌های عصر حاضر با تحولات و تهدیدهای گسترده‌ی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو هستند و تضمین و تداوم حیات و بقای سازمان‌ها نیازمند راه‌حل‌ها و روش‌های جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات یا خدمات و روش‌های جدید بستگی زیادی دارد. از این‌رو سازمان‌های عصر حاضر به کارآفرینی سازمانی ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های بهداشتی- درمانی دولتی ایران

محمدحسین سالاریان زاده؛ فرهاد صدر؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ علی ماهر

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، مهر 1390، ، صفحه 1199-1212

چکیده
  مقدمه: در عصر اطلاعات، کارآفرینی موتور محرک توسعه‌ی اقتصادی و محور فعالیت‌های فردی و سازمانی محسوب می‌شود. از آنجا که در اغلب کشورهای جهان سوم، دولت در تمام عرصه‌های اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی و به ویژه خدمات بهداشتی درمانی حضوری فراگیر دارد، ایجاد پویایی در سازمان‌های دولتی حایز اهمیت ویژه‌ای است. این پژوهش به شناسایی عوامل ...  بیشتر