علمی یا عامه پسند بودن: لزوم بررسی سندیت اطلاعات سلامت منتشر شده در رسانه ها

فیروزه زارع فراشبندی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 135-137

چکیده
  یکی از حوزه­هایی که در سال­های اخیر به طور قابل­توجهی محتوای رسانه­های عمومی را به خود اختصاص داده است، اطلاعات سلامت می­باشد.از آن­جایی که مخاطبان رسانه­ها به­ویژه مجلات عامه­پسند عمدتاً آن قشری از جامعه را در بر می­گیرندکه معمولاً به دلیل سطح تحصیلات و دانش خود قادر به ارزیابی اطلاعات تغذیه­ای یا سلامت نمی­باشند، ...  بیشتر