شناسایی عوامل مرتبط با افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی در سرعین

قاسم زارعی؛ حافظ زارعی

دوره 16، شماره 5 ، دی 1398، ، صفحه 214-221

https://doi.org/10.22122/him.v16i5.3945

چکیده
  مقدمه: امروزه گردشگری اهمیت بسزایی برای کشورها دارد و در این ‌بین، گردشگری سلامت یکی از انواع جدید و رو به توسعه گردشگری در دنیا به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت گردشگری تندرستی، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی در سرعین انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع کیفی بود و در آن داده‌های به دست ...  بیشتر

برآورد مدت اقامت بیماران ایسکمی قلبی و کشف عوامل مؤثر بر آن با استفاده از داده‌کاوی

مجید ضرابیان؛ مسعود عابسی

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 16-25

چکیده
  مقدمه: بیماری‌های ایسکمیک قلبی IHD (Ischemic Heart Diseases) از موضوعات هزینه‌بر و قابل ‌بحث در حیطه بهداشت و درمان کشور می‌باشد. علاوه بر این، بیمارستان‌ها به‌ شدت دارای محدودیت منابع برای مراقبت از بیماران هستند. از این‌رو، تعیین مدت اقامت LOS (Length of stay) بیماران از لحاظ مدیریت هزینه بیمارستان، بسیار مهم است. در تحقیق حاضر مدل‌هایی جهت برآورد ...  بیشتر

همبستگی بین شاخص‌‏های عملکردی و درجه ارزشیابی بیمارستان‏‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

وحید قوامی قنبرآبادی؛ جمشید جمالی

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1393، ، صفحه 344-352

چکیده
  مقدمه: سنجش عملکرد بیمارستان‏ها با توجه به جایگاه ویژه بیمارستان‏ها در ارائه‏ خدمات در بخش بهداشت و درمان هر کشور از اهمیت بالائی برخوردار است. کارا و اثربخش بودن فعالیت‏های بیمارستانی یا به عبارتی دیگر عملکرد صحیح کارکنان و استفاده مناسب از منابع با استفاده از شاخص‏های عملکردی، ارزیابی می‎گردد. در تحقیق حاضر، به تعیین ...  بیشتر