مدیریت اطلاعات سلامت
اثرگذاری‌اجتماعی کاربست تحقیقات پزشکی با رویکرد فراترکیب

نجمه ناظری؛ علی شعبانی؛ مصطفی حسینی گلکار؛ علیرضا نوروزی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 205-213

https://doi.org/10.48305/him.2024.42609.1187

چکیده
  مقدمه: ارزیابی تحقیقات علوم پزشکی، به شدت به سمت ارزیابی اثرگذاری‌‌اجتماعی پیش می‌روند. هدف پژوهش شناسایی مؤلفه‌های مدل اثرگذاری‌اجتماعی کاربست تحقیقات پزشکی است.روش بررسی: پژوهش برای اولین بار، با رویکرد کیفی فراترکیب به بررسی نظام‌مند و تحلیل پژوهش‌های انجام شده (8 منبع فارسی و 29 منبع انگلیسی با موضوع اثرگذاری‌اجتماعی کاربست ...  بیشتر

مروری بر شاخص‌های سنجش اثر در پژوهش‌های پزشکی

منصوره فیض‌آبادی؛ فاطمه فهیم‌نیا؛ نادر نقشینه؛ شهرام توفیقی؛ علیرضا موسوی جراحی

دوره 13، شماره 6 ، بهمن 1395، ، صفحه 432-437

چکیده
  سرمایه‌گذاری بر روی پژوهش‌های حوزه سلامت با اهدافی همچون بهبود وضعیت ‌سیاست‌گذاری، تخصیص درست منابع، به‌ کارگیری نتایج در عمل و در نهایت، بهبود سلامت جامعه انجام می‌گیرد. در نتیجه، نیاز به شفاف‌سازی اثر این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافته است. مطالعات گوناگون از شاخص‌های مختلفی برای سنجش اثر پژوهش‌ها استفاده کرده‌اند. مطالعه ...  بیشتر

مقایسه‌‌ی الگوها و چارچوب‌های سنجش اثر پژوهش‌های پزشکی

حمید رضا جمالی مهموئی

دوره 9، شماره 5 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 757-767

چکیده
  پژوهش در حوزه‌ی پزشکی به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارد و سرمایه‌گذاران خصوصی و دولت‌ها همواره به دنبال راهی برای اطمینان از مؤثر بودن سرمایه‌گذاری خود بوده‌اند. به همین علت طی چند دهه‌ی گذشته محققان راه‌هایی را برای سنجش اثر تحقیقات حوزه‌ی سلامت ابداع کرده‌اند. هدف این پژوهش، شناسایی، مرور و مقایسه‌ی الگوها و چارچوب‌های ...  بیشتر