عملکرد موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی در حوزه سرطان

لیلا نعمتی انارکی؛ محمدرضا علی‌بیک؛ رضیه زینلی نصرآبادی

دوره 18، شماره 3 ، شهریور 1400، ، صفحه 124-130

https://doi.org/10.22122/him.v18i3.4326

چکیده
  مقدمه: از آن‌جا که وب به یک منبع مهم جهت کسب اطلاعات تبدیل شده است و ابزارهای جستجو به منظور بازیابی اطلاعات در وب استفاده می‌شوند، شناسایی توانایی‌ها و محدودیت‌های این ابزارها از اهمیت فراوانی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین عملکرد موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی بر اساس چهار مقوله «معیارهای جستجو، نمایش، ...  بیشتر

رابطه مدل‌های ذهنی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رفتار جستجوی وبی آن‌ها

زهرا کاظم‌پور؛ مریم ناخدا؛ مهدیه میرزابیگی؛ نادر نقشینه

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، ، صفحه 217-223

چکیده
  مقدمه: کاربران در تعامل با نظام‌های بازیابی اطلاعات، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله مدل‌های ذهنی قرار می‌گیرند. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین رابطه مدل‌های ذهنی دانشجویان با رفتار جستجوی وب آن‌ها بود.روش بررسی: در این پژوهش کاربردی، از رویکرد ترکیبی استفاده شد. جهت شناسایی مدل‌های ذهنی در مرحله کیفی، از تحلیل محتوای کیفی و ابزارهای ...  بیشتر