کاربرد زبان مدل‌سازی یکپارچه در سیستم مراقبت سلامت: یک مرور نظام‌مند

فرحناز صدوقی؛ خدیجه مولایی

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، ، صفحه 188-196

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3606

چکیده
  مقدمه: سیستم‌های مراقبت سلامت، سیستم‌های پیچیده‌ای می‌باشند که تحلیل و مهندسی مجدد آن‌ها دشوار است. مهندسان سیستم سلامت اغلب برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی بخش‌های مختلف این سیستم‌ها، به زبان مدل‌سازی یکپارچه UML (Unified Modeling Language) تکیه می‌کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی پرکاربرد‌ترین و کم‌کاربردترین نمودارهای UML و همچنین، ...  بیشتر