چالش‌های مراکز جامع خدمات سلامت شهری

محمدرضا امیراسماعیلی؛ سید حسین صابری؛ فرزاد ناظم‌پور وزیری؛ فرشید برخورداری

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 8-13

https://doi.org/10.22122/him.v17i1.3983

چکیده
  مقدمه: مراکز بهداشتی- درمانی شهری، عنوان مراکزی است که خدمات بهداشتی و درمانی اولیه را در شهرها ارایه می‌نمایند. در سال‌های اخیر، مراکز جامع خدمات سلامت شهری تغییراتی را از نظر ساختار، کارکرد و حوزه فعالیت تجربه کرده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد تغییرات انجام شده نتوانسته است تمام مسایل و مشکلات این حوزه را برطرف نماید. پژوهش حاضر ...  بیشتر

مشکلات کانال توزیع داروهای گیاهی از دیدگاه مصرف‌کنندگان: یک تحقیق کیفی

علی عابدینی؛ حمیدرضا ایرانی؛ حمیدرضا یزدانی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 65-72

https://doi.org/10.22122/him.v16i2.3817

چکیده
  مقدمه: کانال توزیع یکی از مهم‌ترین عناصر در هر زنجیره ارزش به شمار می‌رود. از طرف دیگر، گیاهان نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای در درمان بیماری‌ها برخوردار می‌باشند. ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق از جهت ضعف در عرضه و توزیع این داروها و کمبود مقالات در زمینه بازاریابی و توزیع داروهای گیاهی احساس می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی ...  بیشتر