تحلیل محتوای استناد مقالات پزشکی دسترسی آزاد و غیر آزاد به روش عقیده‌کاوی بافتار استناد

خدیجه جوکار؛ مریم یقطین؛ هاجر ستوده؛ مهدیه میرزابیگی

دوره 17، شماره 5 ، دی 1399، ، صفحه 244-250

https://doi.org/10.22122/him.v17i5.4179

چکیده
  مقدمه: اعتبارسنجی مقالات دسترسی آزاد، همواره از جمله دغدغه‌های جامعه علمی بوده است. از آن‌جا که تحلیل استنادی کمی در ارزیابی مقالات علمی با چالش روبه‌رو است، تحلیل استنادی محتوامحور از جمله عقیده‌کاوی بافتار استناد، می‌تواند تصویر روشن‌تری از اعتبار آن‌ها ارایه دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عقاید استنادگران درباره مقالات ...  بیشتر

توان نظر داوران Cochrane و بافتار استناد در شناسایی چکیده مقالات مرتبط و بخش‌های اصلی آن‌ها

عادله اسعدی؛ هاجر ستوده؛ جواد عباسپور؛ مصطفی فخراحمد

دوره 17، شماره 4 ، آبان 1399، ، صفحه 181-188

https://doi.org/10.22122/him.v17i4.4130

چکیده
  مقدمه: فرامتن یا متن درباره متن، در بهبود بازیابی اطلاعات و یادگیری ماشینی مؤثر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی قدرت سامانه‌های مبتنی بر دو نوع فرامتن شامل نظر داوران Cochrane و بافتارهای استناد در شناسایی متن کامل و بخش‌های اصلی چکیده‌های کارآزمایی‌های بالینی تصادفی کنترل ‌شده انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود و به ...  بیشتر