مدیریت اطلاعات سلامت
بررسی رابطه خود بیمار پنداری اینترنتی و سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

هستی یوسفی؛ مرضیه محمودی؛ رضا بصیریان جهرمی

دوره 19، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1401، ، صفحه 147-153

https://doi.org/10.48305/him.2023.41391.1077

چکیده
  مقدمه: در عصر حاضر، اینترنت به منبع مهمی برای به دست آوردن اطلاعات سلامت توسط افراد تبدیل شده است. این امر در کنار مزایای متعدد، موجب شکل‌گیری برخی عوارض و بیماری‌ها نیز شده است که خودبیمارپنداری اینترنتی یکی از آنهاست. هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه بین خود بیمار پنداری اینترنتی و سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان دانشگاه علوم ...  بیشتر

رابطه جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت، عدم قطعیت و سایبرکندریا در دانشجویان

زیور صباغی‌نژاد؛ رضا پورسواری؛ امین کرایی

دوره 18، شماره 5 ، دی 1400، ، صفحه 210-215

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4412

چکیده
  مقدمه: توجه به عوامل زمینه‌ای و بافت در اطلاع‌یابی سلامت، نقش روشنگری خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت، عدم قطعیت و سایبرکندریا در دانشجویان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود و به روش همبستگی انجام شد. جامعه تحقیق را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در کلیه مقاطع تحصیلی ...  بیشتر