رابطه جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت، عدم قطعیت و سایبرکندریا در دانشجویان

زیور صباغی‌نژاد؛ رضا پورسواری؛ امین کرایی

دوره 18، شماره 5 ، دی 1400، ، صفحه 210-215

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4412

چکیده
  مقدمه: توجه به عوامل زمینه‌ای و بافت در اطلاع‌یابی سلامت، نقش روشنگری خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت، عدم قطعیت و سایبرکندریا در دانشجویان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود و به روش همبستگی انجام شد. جامعه تحقیق را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در کلیه مقاطع تحصیلی ...  بیشتر

مقایسه‌ی سیستم‌های طبقه‌بندی مربوط به داده‌های پرستاری

مریم احمدی؛ فروغ رفیعی؛ فاطمه حسینی؛ مهدی حبیبی کولائی

دوره 8، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1390، ، صفحه 852-860

چکیده
  مقدمه: طبقه‌بندی‌های فرایندهای مراقبت بهداشتی، ابزاری برای گردآوری اطلاعات و پردازش داده‌های بهداشتی به شمار می‌روند و طبقه‌بندی پدیده‌های پرستاری نیز زبان مشترکی را برای ارتباطات بین رشته‌ی پرستاری فراهم می‌کند. با توجه به این که داده‌های مربوط به پرستاری برای گسترش دانش، ارزشیابی کیفیت و تأثیر مراقبت پرستاری و پشتیبانی ...  بیشتر