به کارگیری الگوریتم خوشه‌بندی C- میانگین فازی در تشخیص میزان اضطراب

فرشته پارساپور؛ جاوید پیمانی؛ محمد خان‌بابایی

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1399، ، صفحه 97-103

https://doi.org/10.22122/him.v17i3.4139

چکیده
  مقدمه: یکی از مهم‌ترین گام‌ها در پیشگیری و کنترل اختلالات اضطرابی، تشخیص آن‌ها در مراحل اولیه توسط روان‌پزشک است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه روشی جهت تشخیص شدت اضطراب با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی C- میانگین فازی بود. همچنین، تأثیر هر مشخصه در سنجش اضطراب و خوشه‌بندی مراجعه‌کنندگان تعیین گردید.روش بررسی: این مطالعه از نوع ...  بیشتر

کارایی نسبی هزینه‌های بهداشتی دولت در کشورهای در حال توسعه

اسماعیل شاه طهماسبی؛ حسین صادقی سقدل؛ مهدی باسخا؛ خبات نسایی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  مقدمه: کارایی را باید حلقه‌ی گمشده‌ی بخش سلامت در کشورهای در حال توسعه دانست. نگرانی‌هایی که در مسیر نیل به اهداف «توسعه‌ی‌ هزاره‌ی سازمان ملل» وجود دارد، افزایش کارایی در استفاده از منابع محدود این بخش را به صورت جدی‌تری مورد توجه قرار داده است. از این‌رو، هدف این پژوهش ارزیابی کارایی این کشورها در زمینه‌ی هزینه‌های بهداشتی ...  بیشتر