کاربرد زبان مدل‌سازی یکپارچه در سیستم مراقبت سلامت: یک مرور نظام‌مند

فرحناز صدوقی؛ خدیجه مولایی

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، ، صفحه 188-196

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3606

چکیده
  مقدمه: سیستم‌های مراقبت سلامت، سیستم‌های پیچیده‌ای می‌باشند که تحلیل و مهندسی مجدد آن‌ها دشوار است. مهندسان سیستم سلامت اغلب برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی بخش‌های مختلف این سیستم‌ها، به زبان مدل‌سازی یکپارچه UML (Unified Modeling Language) تکیه می‌کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی پرکاربرد‌ترین و کم‌کاربردترین نمودارهای UML و همچنین، ...  بیشتر

تحلیل عوامل تأثیرگذار بر پذیرش استفاده از پزشکی از راه دور با استفاده از مدل‌های ترکیبی پذیرش فن‌آوری و تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده (مورد مطالعه: پزشکان شهر اصفهان)

علی صنایعی؛ جواد خزائی پول؛ سجاد جعفری؛ هادی بالوئی جام خانه

دوره 10، شماره 4 ، آبان 1392، ، صفحه 571-580

چکیده
  مقدمه: لازمه پیاده‌سازی فن‌آوری پزشکی از راه دور برای ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی پذیرش آن است. هدف کلی مطالعه حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش پزشکی از راه دور با بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بود. روش بررسی: روش این پژوهش تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات آن، ترکیبی از پرسشنامه‌ی مدل پذیرش فن‌آوری و تئوری رفتار برنامه‌ریزی ...  بیشتر