میزان انطباق و قابلیت استفاده از سیستم طبقه‌بندی مراقبت‌های بالینی در مستندسازی مراقبت‌های پرستاری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان

مریم ورزش نژاد؛ مریم رسولی؛ منصوره زاغری تفرشی؛ رضا کاشف قربان پور

دوره 10، شماره 5 ، دی 1392، ، صفحه 645-654

چکیده
  مقدمه: یکی از چالش‌های نظام سلامت، توسعه‌ی پرونده‌ی الکترونیک سلامت و کاربرد اصطلاحات بین‌المللی به منظور تعمیم معنایی است. بر این اساس، لازم است مراقبت‌های پرستاری به شیوه‌ای استاندارد و بر پایه‌ی یکی از سیستم‌های طبقه‌بندی موجود، در پرونده‌ی الکترونیک سلامت ثبت شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان انطباق و قابلیت استفاده ...  بیشتر

بررسی تغییرات 10-ICD در فرایند روزآمدسازی

زهرا مستانه؛ لطف‌اله موصلی

دوره 9، شماره 4 ، مهر و آبان 1391، ، صفحه 465-470

چکیده
  مقدمه: سازمان جهانی بهداشت با ایجاد تغییرات در ساختار سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها سعی در روزآمدسازی آن متناسب با نیازهای اطلاعاتی جامعه‌ی علمی دارد. در این مطالعه تغییرات 10-ICD (International classification of diseases) در فرایند روزآمدسازی مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: داده‌های این مطالعه‌ی توصیفی برگرفته از سایت سازمان جهانی بهداشت ...  بیشتر

مقایسه‌ی سیستم‌های طبقه‌بندی مربوط به داده‌های پرستاری

مریم احمدی؛ فروغ رفیعی؛ فاطمه حسینی؛ مهدی حبیبی کولائی

دوره 8، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1390، ، صفحه 852-860

چکیده
  مقدمه: طبقه‌بندی‌های فرایندهای مراقبت بهداشتی، ابزاری برای گردآوری اطلاعات و پردازش داده‌های بهداشتی به شمار می‌روند و طبقه‌بندی پدیده‌های پرستاری نیز زبان مشترکی را برای ارتباطات بین رشته‌ی پرستاری فراهم می‌کند. با توجه به این که داده‌های مربوط به پرستاری برای گسترش دانش، ارزشیابی کیفیت و تأثیر مراقبت پرستاری و پشتیبانی ...  بیشتر