مقایسه وضعیت مدیریت داده های کارازمایی بالینی دارویی با استانداردهای مدیریت مطلوب داده های بالینی در مراکز تحقیقاتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 90

فرحناز صدوقی؛ مسعود صالحی؛ لیلا امیرحاجلو

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 16-25

چکیده
  مقدمه: اجرای مدیریت مطلوب داده‌ها، برای هر کارآزمایی بالینی ضروری است. با این حال ممکن است این مسأله در طول مراحل برنامه‌ریزی و اجرای کارآزمایی بالینی نادیده گرفته و مورد غفلت واقع شود. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی وضعیت مدیریت داده‌های کارآزمایی‌های بالینی در مراکز تحقیقاتی از مرحله‌ی برنامه‌ریزی تا ذخیره‌ی آن بر اساس ...  بیشتر

بررسی سکوت سازمانی در کارکنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

احمدرضا رئیسی؛ نسرین شعربافچی زاده؛ ریحانه شاه میرزایی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 16-21

https://doi.org/10.48305/him.2022.26191

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت عملکرد سازمانی در دنیای متغیر امروزی و تأثیر سکوت سازمانی در عملکرد سازمانهایی مانند دانشگاههای علوم پزشکی که نقش چشمگیری در سلامت جامعه دارند، این مطالعه  با هدف بررسی سکوت سازمانی در کارکنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است.روش بررسی: پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل کلیه ...  بیشتر

شاخص‌های بهره‌وری ابزار ارزیابی نظام مدیریت اطلاعات سلامت

زیبا فرج زادگان؛ عباسعلی جوادی؛ غلامرضا عسگری؛ لیلا منظوری

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: شاخص‌ها، از جمله ابزارهای شناسائی و ارزیابی وضعیت موجود در هر نظامی به شمار می‌روند و نظام مدیریت سلامت نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد .هدف اصلی این پژوهش ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری در مراکز درمانی استان اصفهان به عنوان بخشی از نظام سلامت کشور بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی وTrend study بوده که درآن اطلاعات 1920 ...  بیشتر

اقدامات اطلاع‌رسانی برای مقابله با بحران‌ها در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سید حبیب ا.. کواری؛ شاندیز مصلحی؛ اکرم پناهی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1385، ، صفحه 35-41

چکیده
  مقدمه: یکی از مسائل و مشکلاتی که بیمارستان با آن روبرو می‌شود شرایط بحرانی ناشی از بلایا می‌باشد. از جمله زیرساخت‌های نظام مدیریت اطلاعات بلایا دانش مدیریت بحران، فن‌آوری اطلاعات، ابزارهای اطلاع رسانی، منابع انسانی، سرمایه و ... می‌باشد. بنابراین بیمارستان‌ها برای مقابله‌ی مؤثر با شرایط بحرانی ناشی از بلایا باید یک برنامه‌ی ...  بیشتر

مکان‌یابی بیمارستان به منظور مدیریت سلامت شهروندان (نمونه موردی: منطقه 10 شهر شیراز)

محمدرضا امتحانی؛ هادی عبدالعظیمی؛ حمیدرضا شاهینی‌فر

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 47-53

https://doi.org/10.22122/him.v17i2.4046

چکیده
  مقدمه: امروزه افزایش جمعیت و به دنبال آن توسعه کالبدی شهرها، موجب کمبود زیرساخت‌ها و خدمات شهری در مناطق جدید شهری شده است. پژوهش حاضر با هدف ﻣﺸﺨﺺ نمودن ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺤﺮوم از ﺧﺪﻣﺎت درمانی (منطقه 10 شهر شیراز) و ﻣﻜﺎن‌ﻳﺎﺑﻲ بهینه کاربری برای بیمارستان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود و با رویکرد شهروند محوری انجام ...  بیشتر

رضایتمندی کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی: مدل‌سازی معادلات ساختاری

لیلا راننده کلانکش؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ زهرا نصیری

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 51-57

چکیده
  مقدمه: مهم‌ترین معیار در زمینه ارزیابی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی، رضایتمندی کاربران است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با رضایتمندی کاربران سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی به صورت مدل ساختاری انجام پذیرفت.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود و جامعه‌ آماری آن را کاربران سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی بیمارستان‌های ...  بیشتر

ارزیابی الزامات کیفی- فیزیکی در مراکز ماموگرافی دیجیتال شهر اصفهان و ارایه راهکارهای بهبود

میترا مومن‌زاده؛ الهام معظم؛ مهری سیروس؛ اصغر بکرانی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 51-56

https://doi.org/10.22122/him.v16i2.3799

چکیده
  مقدمه: ماموگرافی به عنوان مؤثرترین روش غربالگری و تشخیص ابتدایی سرطان پستان شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت مراکز ماموگرافی دیجیتال شهر اصفهان از نظر تجهیزات و الزامات کیفی- فیزیکی و ارایه راهکارهای بهبود انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، کلیه مراکز ماموگرافی فعال دیجیتال شهر اصفهان (شامل 19 دستگاه در 17 مرکز) در ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر به کارگیری فن‌آوری حسگرهای پوشیدنی در محیط اینترنت اشیا به منظور ارتقای سلامت عمومی بیماران با شکایت استرس و خستگی

داود وحدت؛ فریدون شمس؛ اسلام ناظمی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 53-60

https://doi.org/10.22122/him.v15i2.3490

چکیده
  مقدمه: امروزه یکی از فن‌آوری‌های نوین تأثیرگذار در عرصه‌ سلامت، به کارگیری فن‌آوری حسگرهای پوشیدنی است. پژوهش حاضر با ایجاد محیط اینترنت اشیا مبتنی بر حسگرهای پوشیدنی، به پایش و مداخله برخی فعالیت‌های افراد و بیماران با شکایت استرس و خستگی پرداخت و میزان تأثیر آن را در ارتقای سلامت عمومی افراد مورد ارزیابی قرار داد.روش بررسی: در ...  بیشتر

چالش‌های نسل سوم برنامه اعتباربخشی بیمارستان‌ها از دید مسؤولان اجرای اعتباربخشی در شهر اصفهان

احمدرضا رئیسی؛ نسرین شعربافچی‌زاده؛ فاطمه محمدی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 53-59

https://doi.org/10.22122/him.v18i2.4276

چکیده
  مقدمه: اعتباربخشی یکی از ابزارهای ارزشیابی سیستم‌های بهداشتی و درمانی به خصوص بیمارستان‌ها می‌باشد که در ایران نیز یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت به شمار می‌رود. نسل سوم اعتباربخشی بیمارستان‌های ایران در سال 1395 طراحی گردید. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین چالش‌های نسل سوم اعتباربخشی بیمارستان‌ها از دید مسؤولان اجرای اعتباربخشی ...  بیشتر

مطابقت مطالعات ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت در ایران با دستورالعمل گزارش مطالعات ارزیابی انفورماتیک ‏سلامت

لیلا احمدیان؛ صدریه حاج اسمعیل گوهری؛ رضا خواجویی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 71-77

چکیده
  مقدمه: مطالعات متعددی سیستم‌های اطلاعات سلامت را ارزیابی نموده، اما اغلب مطالعات از قالب استانداردی برای گزارش یافته‌ها استفاده نکرده‌اند. هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان مطابقت مقالات ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت به چاپ رسیده در مجلات فارسی با دستورالعمل گزارش مطالعات ارزیابی انفورماتیک سلامت (Statement on Reporting of Evaluation Studies ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات سلامت
اولویت‌بندی عوامل مرتبط با پذیرش فناوری بلاک‌چین در نظام پرونده الکترونیک سلامت

سید مهدی حسینی سرخوش

دوره 19، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 71-78

https://doi.org/10.48305/him.2022.39259.1029

چکیده
  مقدمه: فناوری بلاک‌چین به عنوان چهارمین انقلاب صنعتی در سال‌های اخیر ظهور کرده که از طریق ارائه یک زیرساخت جدید می‌تواند مدیریت و تبادل سوابق بیماران را تسهیل نماید. مرور ادبیات حاکی از کمبود مطالعات پیرامون عوامل مرتبط با پذیرش این فناوری در صنعت مراقبت‌های بهداشتی می‌باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر، اولویت‌بندی عوامل مرتبط ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات سلامت
اولویت بندی چالش های پیاده سازی پرونده الکترونیک پزشکی در بخش اورژانس بیمارستان

نـاهیـد توکلــی؛ حسین باقریان محمودآبادی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 79-85

https://doi.org/10.48305/him.2023.41826.1122

چکیده
  مقدمه: بخش اورژانس بیمارستانها نقش بسیار مهمی در نظام سلامت دارد که با بکارگیری فناوری های اطلاعات سلامت می توان اثربخشی این خدمات را به طور موثری افزایش داد. هدف این مطالعه اولویت بندی چالش های پیاده سازی پرونده الکترونیک پزشکی در بخش اورژانس بیمارستان های منتخب شهر اصفهان بود. روش بررسی: این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال 1401 انجام ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مرتبط با مکان‌یابی دهکده‌های سلامت: مطالعه موردی استان اصفهان

سید علیرضا لوح‌ موسوی؛ مسعود تقوایی؛ محمد رضا وسیلی؛ محمد حسین زارع

دوره 14، شماره 3 ، شهریور 1396، ، صفحه 96-102

چکیده
  مقدمه: امروزه گردشگری سلامت یکی از رو به رشدترین و پرسودترین گونه‌های گردشگری به شمار می‌رود که جذب گردشگران در این حوزه را به چالشی‌ اساسی برای مدیران و تصمیم‌گیران تبدیل کرده است. یکی از کاربردی‌ترین روش‌ها جهت جذب گردشگران سلامت، ایجاد دهکده‌های سلامت با مزیت‌های گوناگون رقابتی می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و ...  بیشتر

به کارگیری الگوریتم خوشه‌بندی C- میانگین فازی در تشخیص میزان اضطراب

فرشته پارساپور؛ جاوید پیمانی؛ محمد خان‌بابایی

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1399، ، صفحه 97-103

https://doi.org/10.22122/him.v17i3.4139

چکیده
  مقدمه: یکی از مهم‌ترین گام‌ها در پیشگیری و کنترل اختلالات اضطرابی، تشخیص آن‌ها در مراحل اولیه توسط روان‌پزشک است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه روشی جهت تشخیص شدت اضطراب با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی C- میانگین فازی بود. همچنین، تأثیر هر مشخصه در سنجش اضطراب و خوشه‌بندی مراجعه‌کنندگان تعیین گردید.روش بررسی: این مطالعه از نوع ...  بیشتر

اولویت‌بندی مهم‌ترین اقلام داده‌ای از دیدگاه پزشکان برای طراحی پنل میز کار پزشک در سیستم اطلاعات بیمارستان‌های آموزشی

فرزانه حسینی؛ افشین صرافی نژاد؛ محمد مهدی قائمی

دوره 18، شماره 3 ، شهریور 1400، ، صفحه 97-102

https://doi.org/10.22122/him.v18i3.4300

چکیده
  مقدمه: پزشکان نیاز به ابزارهای شخصی‌سازی شده دارند که با دسترسی مناسب به اطلاعات بیماران، به آن‌ها در اتخاذ مناسب‌ترین تصمیم بالینی کمک نماید. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی اقلام داده‌ای مهم برای طراحی پنل میز کار الکترونیکی پزشک در سیستم اطلاعات بیمارستانی بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی در بیمارستان‌های تحت پوشش دو دانشگاه ...  بیشتر

ارایه مدل زنجیره تأمین بیمارستانی رقابت‌پذیر در بیمارستان‌های خصوصی تهران

سید محمدحسین حسینی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ بهمن حاجی‌پور؛ عباسعلی حاجی‌کریمی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، ، صفحه 106-113

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3547

چکیده
  مقدمه: رقابت‌پذیری زنجیره تأمین بیمارستانی، نشان‌ دهنده‌ قابلیت یک بیمارستان در ارایه خدمات در رقابت با دیگر بیمارستان‌ها است. زنجیره تأمین بیمارستانی رقابت‌پذیر، توانایی رقابت با سایر بیمارستان‌ها را در ارایه خدمات به بیماران دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه مدل زنجیره تأمین بیمارستانی رقابت‌پذیر بود.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر

ارزیابی صحت اطلاعات مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت در خانه‌های بهداشت شهرستان ساری در سال 1396

صمد روحانی؛ خدیجه صفی‌زاده؛ سید نورالدین موسوی‌نسب؛ آزیتا بالاغفاری؛ محمدرضا سعیدی‌ کیاسری

دوره 16، شماره 3 ، شهریور 1398، ، صفحه 109-114

https://doi.org/10.22122/him.v16i3.3878

چکیده
  مقدمه: اطلاعات نادرست و فاقد کیفیت می‌تواند گمراه‌کننده باشد و منجر به تصمیمات نادرست گردد. از این‌رو، کیفیت داده‌ها ضامن و شرط مفید بودن استفاده از آن‌ها است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت در خانه‌های بهداشت شهرستان ساری بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی در سال 1396 انجام ...  بیشتر

خاستگاه‌های تاریخی حوزه رفتار اطلاع‌یابی سلامت: طیف‌سنجی سال انتشار مآخذ

فاطمه باجی؛ پرستو پارسائی محمدی؛ عبدالله صبحی پور

دوره 19، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1401، ، صفحه 122-129

https://doi.org/10.48305/him.2023.41206.1059

چکیده
  مقدمه: حوزه رفتار اطلاع‌یابی سلامت به عنوان شاخه‌ای از رفتار اطلاع‌یابی شاهد افزایش روزافزون در انتشارات است، به نظر می‌رسد از نظر استنادی می‌توان خاستگاه‌های تاریخی این حوزه را به‌ عنوان حوزه‌ای متفاوت بررسی کرد. به دلیل نبود پژوهشی که نوسانات تاریخی این حوزه را به صورت علمی و عینی نشان دهد؛ پژوهش حاضر به تعیین خاستگاه‌های ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات سلامت
بررسی میزان اهمیت عناصر فراداده‌ای الگوی استاندارد سازماندهی اطلاعات سلامت

سیده سارا موسوی؛ فاطمه عبداللهی؛ نصرت ریاحی نیا

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 135-142

https://doi.org/10.48305/him.2024.41875.1128

چکیده
  ایجاد نظام یکپارچه و استاندارد فراداده‌ای متناسب با نیازهای بومی در حوزه مدیریت اطلاعات بالینی، موجب حفاظت بهینه از داده‏ها، افزایش دسترس‌پذیری، ارتقاء بازیابی و رضایت کاربران خواهد شد. بنابراین، این پژوهش در نظر دارد به مطالعه عناصر فراداده‏ای الگوی استاندارد سازماندهی اطلاعات سلامت (Health Information Standards Organization) HISO 10040.4 از دیدگاه ...  بیشتر

چگونه چالش‌های پیاده‌سازی پرونده‌ی الکترونیک سلامت را هموار کنیم؟: یک مطالعه‌ی کیفی در اصفهان

مریم جهانبخش؛ ناهید توکلی؛ حبیب اله مختاری

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 138-148

چکیده
  مقدمه: دورنمای  پرونده‌س الکترونیک سلامت (Electronic Health Record) در جوامع مختلف ثابت نبوده و در عین به همراه داشتن مزایا و فرصت ها، با چالش روبرو است. در این پژوهش سعی شده چالش ها معرفی و اجرای  EHR از دیدگاه متولیان آن در استان اصفهان بررسی شود. روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای کیفی است که  در سال 1389 خورشیدی در استان اصفهان انجام شد. با ...  بیشتر

طراحی مدل مفهومی سیستم اطلاعات مشترک میان یک شرکت تولیدکننده دارو با یک بیمارستان

حمید مقدسی؛ حسن حقیقی؛ حمیدرضا راسخ؛ سید محمد طباطبایی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 139-149

https://doi.org/10.22122/him.v12i2.1732

چکیده
  مقدمه: ارتباط سیستم اطلاعات بیمارستان با شرکت های دارویی، نقش موثری در بهبود کیفیت دارو ، معرفی محصولات ، نظارت محصول بعد از فروش ، مراقبت های دارویی و مدیریت مصرف آن ایفا می کند. هدف از این مطالعه، ارائه یک راه حل در سطح مدل مفهومی و مبتنی بر تحلیل ساخت یافته برای ایجاد ارتباط اطلاعاتی میان شرکت های تولیدکننده دارو و  بیمارستان بوده ...  بیشتر

مقایسه کارایی مدل‌های پیش‌بینی عود مجدد سرطان پستان مبتنی بر تکنیک‌های داده‌کاوی

الهام میرزاکاظمی؛ محمد غمگسار ناصری

دوره 14، شماره 4 ، آبان 1396، ، صفحه 144-149

چکیده
  مقدمه: پس از به کارگیری روش‌های درمان سرطان پستان، احتمال عود مجدد بیماری وجود دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، به کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور ارایه مدل‌های پیش‌بینی عود مجدد سرطان پستان بود.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، از 18 ویژگی مربوط به 809 بیمار مبتلا به سرطان پستان استفاده شد. برای ایجاد مدل پیش‌بینی عود مجدد سرطان ...  بیشتر

رابطه پذیرش رایانش ابری بر مدیریت ارتباط با مشتری با میانجی‌گری کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان‌های آموزشی اهواز)

مدینه نادری؛ محسن شفیعی نیکابادی

دوره 18، شماره 4 ، آبان 1400، ، صفحه 145-151

https://doi.org/10.22122/him.v18i4.4365

چکیده
  مقدمه: پذیرش رایانش ابری در صنعت سلامت، یک استراتژی مهم و ضروری جهت ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی و تسهیل مراقبت از بیماران و کاهش هزینه‌های عملیاتی بیمارستان و عملی تأثیرگذار در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری CRM (Customer Relationship Management) می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پذیرش رایانش ابری بر CRM با نقش میانجی کیفیت خدمات بهداشتی- ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی دستورالعمل کامپیوتری تفسیرپذیر بیماری آسم در مراقبت اولیه

فرحناز صدوقی؛ سامان محمدپور؛ صبا عرشی؛ شیرین عیانی؛ کامیار فتحی‌سالاری

دوره 17، شماره 4 ، آبان 1399، ، صفحه 150-158

https://doi.org/10.22122/him.v17i4.4159

چکیده
  مقدمه: یکی از اثربخش‌ترین راه‌ها برای بهبود مدیریت بیماری آسم در مراقبت اولیه، استفاده از دستورالعمل‌ها در فرایند مراقبت بیمار می‌باشد، اما استفاده از آن‌ها به دلیل وقت‌گیر بودن، بسیار محدود است. یک راه‌حل برای این مشکل، مکانیزه کردن دستورالعمل در قالب سامانه تصمیم‌یار می‌باشد که به ایجاد دستورالعمل کامپیوتری تفسیرپذیر CIG ...  بیشتر

پیاده‌سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از داده‌های موجود در پرونده‌های پزشکی افراد تصادفی

اعظم صباحی؛ رضا خواجوئی

دوره 13، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 155-162

چکیده
   مقدمه: سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic information system یا GIS) می‌تواند به مکان‌یابی تسهیلات و مراکز پزشکی و مدیریت بحران در سوانح کمک ‎نماید. یکی از منابع اطلاعاتی مناسب برای انجام این امر، پرونده پزشکی افراد تصادفی می‌باشد. از آن‌جایی که تاکنون از این پرونده‌ها در طراحی GIS استفاده نشده است، هدف از انجام مطالعه حاضر، پیاده‌سازی یک GIS ...  بیشتر