آ

 • آصف زاده، سعید مطالعه‌ی تطبیقی مدل‌های اطلاعات اعتبارسنجی در اروپا و آمریکا [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 1-9]

ا

 • اباذری، زهرا تأثیر تولید اطلاعات اعضای هیأت علمی بر ارزش افزوده‌ی اطلاعات؛ مطالعه‌ی موردی دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 43-52]

 • اسماعیلی، عباس ثبت علل مرگ در گواهی‌های فوت در یک جمعیت ایرانی با توجه به توصیه‌های ICD-10 [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 25-34]

 • اکبری حقیقی، فیض اله مدیریت نگهداشت و ایمنی در بخش‌های تشخیصی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 93-102]

ب

 • باجی، فاطمه مشارکت گروهی و موضوعات اصلی مقالات مجله‌ی علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 11-24]

 • باغبان، غلامعباس مقایسه‌ی استانداردهای اورژانس مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصول نظام ایزو 9001 ویرایش 2000 [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 103-111]

پ

 • پاپی، احمد کتابداران دیروز و مدیران دانش امروز [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • پرویز راد، پیمان کیفیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی مرتبط با سلامت در ایران [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • پناهی، اکرم اقدامات اطلاع‌رسانی برای مقابله با بحران‌ها در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 35-41]

 • پوررضا، ابوالقاسم مدیریت نگهداشت و ایمنی در بخش‌های تشخیصی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 93-102]

ت

 • توکلی، ناهید مستندسازی مدارک پزشکی و کسورات اعمال شده اداره‌ی بیمه‌ی خدمات درمانی [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 53-61]

 • توکلی مقدم، عذرا بررسی مقایسه ای روند نظام نظام مدیریت اطلاعات در بخش مدارک پزشکی بیمارستان آیت الله کاشانی با استاندارد [دوره 3، شماره 1، 1385]

ج

 • جهانبخش، مریم نظام اطلاعات بالینی دیابت در چند کشور [دوره 3، شماره 1، 1385]

ح

 • حسینی، اعظم السادات نظام اطلاعات بالینی دیابت در چند کشور [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • حسینی، فاطمه بررسی وضعیت استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات علمی-پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سالهای 81-1379 [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • حیدری، صفورا مدیریت اطلاعات بیمارستان و طراحی منابع سازمانی (ERP) [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 113-123]

خ

 • خدابخش نژاد، وجیه اله مدیریت نگهداشت و ایمنی در بخش‌های تشخیصی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 93-102]

د

 • داداشی، زینب بررسی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با فرآیند طرح جامع سیستم های اطلاعاتی بیمارستان در سال 1 [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • دانش، فرشید مهارتهای فن آوری اطلاعاتی و ارتباطی برای متخصصان اطلاع رسانی: مروری بر پژوهش محیط اطلاعات الکترونیکی در نیجریه [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • دیانی، فریبا کتابداری پزشکی: حرفه ای در آن سوی مرزها [دوره 3، شماره 1، 1385]

ر

 • رئیسی، احمدرضا بررسی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با فرآیند طرح جامع سیستم های اطلاعاتی بیمارستان در سال 1 [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • رئیسی، احمدرضا مطالعه‌ی تطبیقی مدل‌های اطلاعات اعتبارسنجی در اروپا و آمریکا [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 1-9]

 • رادمان، اعظم ثبت علل مرگ در گواهی‌های فوت در یک جمعیت ایرانی با توجه به توصیه‌های ICD-10 [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 25-34]

 • رخش، فریبا بررسی وضعیت استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات علمی-پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سالهای 81-1379 [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • رضایتمند، محمدرضا مستندسازی مدارک پزشکی و کسورات اعمال شده اداره‌ی بیمه‌ی خدمات درمانی [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 53-61]

ز

 • زارع فراشبندی، فیروزه مشارکت گروهی و موضوعات اصلی مقالات مجله‌ی علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 11-24]

 • زاهدیان ورنوسفادرانی، مریم مشارکت گروهی و موضوعات اصلی مقالات مجله‌ی علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 11-24]

س

 • سقائیان نژاد، سکینه مستندسازی مدارک پزشکی و کسورات اعمال شده اداره‌ی بیمه‌ی خدمات درمانی [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 53-61]

ش

 • شعبانی، احمد بررسی تاثیر شبکه اینترنت بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد [دوره 3، شماره 1، 1385]

ص

 • صاحب زاده، ماندانا مقایسه‌ی استانداردهای اورژانس مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصول نظام ایزو 9001 ویرایش 2000 [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 103-111]

 • صدقیانی، ابراهیم فرایند نظام اطلاعات بسته های خدمات بیمه ی درمان مکمل در کشورهای منتخب و ارائه ی الگو برای ایران [دوره 3، شماره 1، 1385]

ط

 • طرقی، جعفر کتابداران دیروز و مدیران دانش امروز [دوره 3، شماره 1، 1385]

ع

 • عباسی، شیرین مطابقت اصول و نظام مدیریت کیفیت بر اساس اطلاعات میدانی و مستندات بیمارستان دکتر غرضی اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • عجمی، سیما بررسی مقایسه ای روند نظام نظام مدیریت اطلاعات در بخش مدارک پزشکی بیمارستان آیت الله کاشانی با استاندارد [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • علی بیک، محمدرضا بررسی وضعیت استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات علمی-پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سالهای 81-1379 [دوره 3، شماره 1، 1385]

ف

 • فردوسی، مسعود مطابقت اصول و نظام مدیریت کیفیت بر اساس اطلاعات میدانی و مستندات بیمارستان دکتر غرضی اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • فقری، جمشید مدیریت اطلاعات بیمارستان و طراحی منابع سازمانی (ERP) [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 113-123]

ق

 • قادری، ایرج مستندسازی مدارک پزشکی و کسورات اعمال شده اداره‌ی بیمه‌ی خدمات درمانی [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 53-61]

ک

 • کتابی، سعیده بهینه‌سازی کمی کارکنان پرستاری بخش اورژانس بیمارستان دکتر چمران تهران با استفاده از برنامه‌ریزی خطی [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 83-91]

 • کربلائی، سید مجتبی مشارکت گروهی و موضوعات اصلی مقالات مجله‌ی علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 11-24]

 • کریمی، ایرج فرایند نظام اطلاعات بسته های خدمات بیمه ی درمان مکمل در کشورهای منتخب و ارائه ی الگو برای ایران [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • کریمی، مجید مدیریت اطلاعات بیمارستان و طراحی منابع سازمانی (ERP) [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 113-123]

 • کلهر، مهوش تأثیر تولید اطلاعات اعضای هیأت علمی بر ارزش افزوده‌ی اطلاعات؛ مطالعه‌ی موردی دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 43-52]

 • کواری، سید حبیب ا.. اقدامات اطلاع‌رسانی برای مقابله با بحران‌ها در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 35-41]

م

 • مشاوری، فرهاد مستندسازی مدارک پزشکی و کسورات اعمال شده اداره‌ی بیمه‌ی خدمات درمانی [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 53-61]

 • مصلحی، شاندیز اقدامات اطلاع‌رسانی برای مقابله با بحران‌ها در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 35-41]

 • مقدسی، حمید نظام اطلاعات بالینی دیابت در چند کشور [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • منزوی برزکی، جواد بهینه‌سازی کمی کارکنان پرستاری بخش اورژانس بیمارستان دکتر چمران تهران با استفاده از برنامه‌ریزی خطی [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 83-91]

 • مهدیه نجف آبادی، فیروزه بررسی تاثیر شبکه اینترنت بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • میرزایی، سارا کیفیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی مرتبط با سلامت در ایران [دوره 3، شماره 1، 1385]

 • میرزایی، عباس تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتی Web of Science از سال 1976 تا پایان سال 2006 [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 73-82]

ن

 • نادری، علی ثبت علل مرگ در گواهی‌های فوت در یک جمعیت ایرانی با توجه به توصیه‌های ICD-10 [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 25-34]

 • نوروزی، علیرضا تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتی Web of Science از سال 1976 تا پایان سال 2006 [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 73-82]

 • نوری، رسول تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتی Web of Science از سال 1976 تا پایان سال 2006 [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 73-82]

و

 • وزیری نژاد، رضا ثبت علل مرگ در گواهی‌های فوت در یک جمعیت ایرانی با توجه به توصیه‌های ICD-10 [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 25-34]

 • وفایی نجار، علی فرایند نظام اطلاعات بسته های خدمات بیمه ی درمان مکمل در کشورهای منتخب و ارائه ی الگو برای ایران [دوره 3، شماره 1، 1385]

ی

 • یارمحمدیان، محمدحسین مطالعه‌ی تطبیقی مدل‌های اطلاعات اعتبارسنجی در اروپا و آمریکا [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 1-9]