آ

 • آقابابا، سارا مدیریت دانش در اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بر اساس الگوی تعالی بالدریج: 1386 [دوره 4، شماره 2، 1386]

ا

 • احمدی، مریم الزامات امنیتی پرونده‌ی الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب؛ یک مطالعه‌ی تطبیقی [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • احمدی، مریم تحلیل ساختار و محتوای وب‌‌سایت‌های بیمارستان‌های آموزشی منتخب کشور سال 1386 [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • اصغری، زلیخا سلامت عمومی و استرس شغلی در کارکنان بخش مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان‌های استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • اعلایی، سیف ا... بررسی دیدگاه کارکنان پرستاری در مورد اثرات سیستم رایانه‌ای اطلاعات بیمارستانی بر فرآیند مراقبتی [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • افسر کازرونی، پروین نظام‌های ملی مدیریت اطلاعات HIV/AIDS در کشورهای منتخب و ارائه‌ی الگویی برای ایران [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • اکبری، علیرضا بررسی مقایسه‌ای موتورها و ابرموتورهای کاوش منتخب در بازیابی اطلاعات فیزیوتراپی از شبکه‌ی جهانی وب و تعیین همپوشانی آنها [دوره 4، شماره 1، 1386]

ب

 • باقرزاده لداری، رحیم سلامت عمومی و استرس شغلی در کارکنان بخش مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان‌های استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • باقریان فرح‌آبادی، ابراهیم سلامت عمومی و استرس شغلی در کارکنان بخش مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان‌های استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1386]

پ

 • پورپیرعلی، زهرا رابطه‌ی میزان مشارکت در تصمیم گیری‌های مدیریتی با سطح روحیه‌ی اعضای هیأت علمی [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • پیری، زکیه کاربرد مدیریت دانش در کد گذاری بالینی در سازمان‌های مراقبت بهداشتی [دوره 4، شماره 2، 1386]

ت

 • توفیقی، شهرام خطرات احتمالی فرایندهای بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • توکلی زاده راوری، محمد توزیع آماری رشد موضوعات علوم پزشکی در طول زمان: تحلیل همبستگی بین توسعه‌ی MeSH و رشد Medline [دوره 4، شماره 2، 1386]

ج

 • جوادی، عباسعلی شاخص‌های بهره‌وری ابزار ارزیابی نظام مدیریت اطلاعات سلامت [دوره 4، شماره 1، 1386]

ح

 • حبیبی، احسان الله مدیریت ریسک در بخش رادیولوژی بیمارستان‌های دانشگاهی شهراصفهان [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • حبیبی، شفیع سواد رایانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • حبیبی، شفیع فن‌آوری اطلاعات و خطاهای پزشکی: راهکارهای اصلاحی [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • حجازی، سید مهدی ارزش گذاری سایت های پورتال آموزش در سلامت جامعه [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • حقانی، حمید بررسی مقایسه‌ای موتورها و ابرموتورهای کاوش منتخب در بازیابی اطلاعات فیزیوتراپی از شبکه‌ی جهانی وب و تعیین همپوشانی آنها [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • حقیقت جو، زهرا خلاقیت مدیران، سلامت سازمانی و بهره‌وری کارکنان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور [دوره 4، شماره 1، 1386]

خ

 • خالصی، نادر نظام‌های ملی مدیریت اطلاعات HIV/AIDS در کشورهای منتخب و ارائه‌ی الگویی برای ایران [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • خلیلی مقدم، سیاوش برآورد هزینه‌ی سرانه دانشجویی دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی در سال تحصیلی 86-1385 [دوره 4، شماره 1، 1386]

د

 • دانیالی، افسانه کارکنان بخش‌ مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی و اختلالات ارگونومیک [دوره 4، شماره 1، 1386]

ر

 • رجایی پور، سعید رابطه‌ی میزان مشارکت در تصمیم گیری‌های مدیریتی با سطح روحیه‌ی اعضای هیأت علمی [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • رخش، فریبا نیاز اطلاع‌‌یابی دانشجویان ترم اول و آخر دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • رضایی هاچه سو، پیمان فن‌آوری اطلاعات و خطاهای پزشکی: راهکارهای اصلاحی [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • روح الامین، لیلا فضای فیزیکی بخش اطفال بیمارستان‌های شهر اصفهان و مقایسه با استاندارد [دوره 4، شماره 1، 1386]

س

 • سرباز، معصومه کیفیت اطلاعات و دیدگاه کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان‌های آموزشی مشهد [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • سقائیان ن‍ژاد اصفهانی، سکینه خطرات احتمالی فرایندهای بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • سلیمانی، بهرام مدیریت ریسک در بخش رادیولوژی بیمارستان‌های دانشگاهی شهراصفهان [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • سلیمانی، محسن بررسی دیدگاه کارکنان پرستاری در مورد اثرات سیستم رایانه‌ای اطلاعات بیمارستانی بر فرآیند مراقبتی [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • سلیمی، قربانعلی رابطه‌ی میزان مشارکت در تصمیم گیری‌های مدیریتی با سطح روحیه‌ی اعضای هیأت علمی [دوره 4، شماره 1، 1386]

ش

 • شعبانی، احمد ایمنی کتابخانه‌های وابسته به سازمان آستان قدس رضوی از دیدگاه مسؤولان [دوره 4، شماره 2، 1386]

ص

 • صابری، محمدرضا تحلیل ساختار و محتوای وب‌‌سایت‌های بیمارستان‌های آموزشی منتخب کشور سال 1386 [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • صدوقی، فرحناز الزامات امنیتی پرونده‌ی الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب؛ یک مطالعه‌ی تطبیقی [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • صدوقی، فرحناز کیفیت اطلاعات و دیدگاه کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان‌های آموزشی مشهد [دوره 4، شماره 1، 1386]

ظ

 • ظهور، علیرضا تحلیل ساختار و محتوای وب‌‌سایت‌های بیمارستان‌های آموزشی منتخب کشور سال 1386 [دوره 4، شماره 2، 1386]

ع

 • عبادی فردآذر، فربد تحلیل ساختار و محتوای وب‌‌سایت‌های بیمارستان‌های آموزشی منتخب کشور سال 1386 [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • عجمی، سیما کاربرد مدارک و اطلاعات پزشکی در تحقیقات از دیدگاه پژوهشگران [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • عسکریان، مهرداد نظام‌های ملی مدیریت اطلاعات HIV/AIDS در کشورهای منتخب و ارائه‌ی الگویی برای ایران [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • عسگری، غلامرضا شاخص‌های بهره‌وری ابزار ارزیابی نظام مدیریت اطلاعات سلامت [دوره 4، شماره 1، 1386]

ف

 • فرج زادگان، زیبا شاخص‌های بهره‌وری ابزار ارزیابی نظام مدیریت اطلاعات سلامت [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • فرزندی پور، مهرداد الزامات امنیتی پرونده‌ی الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب؛ یک مطالعه‌ی تطبیقی [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • فزونخواه، شهل فن‌آوری اطلاعات و خطاهای پزشکی: راهکارهای اصلاحی [دوره 4، شماره 1، 1386]

ق

 • قادری پاکدل، فیروز سواد رایانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • قاضی میر سعید، سیدجواد بررسی مقایسه‌ای موتورها و ابرموتورهای کاوش منتخب در بازیابی اطلاعات فیزیوتراپی از شبکه‌ی جهانی وب و تعیین همپوشانی آنها [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • قاضی میرسعید، سید جواد خروجی Really Simple Syndication Feed و توجه کتابداران و اطلاع‌رسانان به کارکردهای آن [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • قربانیان، عظیمه برآورد هزینه‌ی سرانه دانشجویی دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی در سال تحصیلی 86-1385 [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • قضوی، سهیلا بررسی دیدگاه کارکنان پرستاری در مورد اثرات سیستم رایانه‌ای اطلاعات بیمارستانی بر فرآیند مراقبتی [دوره 4، شماره 2، 1386]

ک

 • کاهویی، مهدی بررسی دیدگاه کارکنان پرستاری در مورد اثرات سیستم رایانه‌ای اطلاعات بیمارستانی بر فرآیند مراقبتی [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • کبیرزاده، آذر سلامت عمومی و استرس شغلی در کارکنان بخش مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان‌های استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • کبیری، مهناز کاربرد مدارک و اطلاعات پزشکی در تحقیقات از دیدگاه پژوهشگران [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • کرمی، مهتاب کاربرد مدیریت دانش در کد گذاری بالینی در سازمان‌های مراقبت بهداشتی [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • کریمی، ایرج الزامات امنیتی پرونده‌ی الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب؛ یک مطالعه‌ی تطبیقی [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • کریمی، سعید برآورد هزینه‌ی سرانه دانشجویی دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی در سال تحصیلی 86-1385 [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • کشتکاران، علی کارکنان بخش‌ مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی و اختلالات ارگونومیک [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • کلباسی، فائزه کاربرد مدارک و اطلاعات پزشکی در تحقیقات از دیدگاه پژوهشگران [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • کیمیا فر، خلیل کیفیت اطلاعات و دیدگاه کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان‌های آموزشی مشهد [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • کیوان آرا، محمود فضای فیزیکی بخش اطفال بیمارستان‌های شهر اصفهان و مقایسه با استاندارد [دوره 4، شماره 1، 1386]

ل

 • لطف‌نژاد افشار، هادی سواد رایانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • لطفی روزبهانی، مریم مدیریت ریسک در بخش رادیولوژی بیمارستان‌های دانشگاهی شهراصفهان [دوره 4، شماره 1، 1386]

م

 • محسنی ساروی، بنیامین سلامت عمومی و استرس شغلی در کارکنان بخش مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان‌های استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • محمد اسماعیل، صدیقه خروجی Really Simple Syndication Feed و توجه کتابداران و اطلاع‌رسانان به کارکردهای آن [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • مرادی، غلامرضا کیفیت اطلاعات و دیدگاه کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان‌های آموزشی مشهد [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • مرادی، غلامرضا تحلیل ساختار و محتوای وب‌‌سایت‌های بیمارستان‌های آموزشی منتخب کشور سال 1386 [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • مرجانی، سید عباس ایمنی کتابخانه‌های وابسته به سازمان آستان قدس رضوی از دیدگاه مسؤولان [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • مقدسی، حمید نظام‌های ملی مدیریت اطلاعات HIV/AIDS در کشورهای منتخب و ارائه‌ی الگویی برای ایران [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • ملکی، محمدرضا مدیریت دانش در اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بر اساس الگوی تعالی بالدریج: 1386 [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • منظوری، لیلا شاخص‌های بهره‌وری ابزار ارزیابی نظام مدیریت اطلاعات سلامت [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • موحدی، فریده ارزش گذاری سایت های پورتال آموزش در سلامت جامعه [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • موحدی، فریده نیاز اطلاع‌‌یابی دانشجویان ترم اول و آخر دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی [دوره 4، شماره 2، 1386]

ن

 • ناصری بوری آبادی، طاهره خطرات احتمالی فرایندهای بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • ناطقی، رویا مدیریت ریسک در بخش رادیولوژی بیمارستان‌های دانشگاهی شهراصفهان [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • ناظم، فتاح خلاقیت مدیران، سلامت سازمانی و بهره‌وری کارکنان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور [دوره 4، شماره 1، 1386]

 • نصیری‌پور، امیراشکان مدیریت دانش در اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بر اساس الگوی تعالی بالدریج: 1386 [دوره 4، شماره 2، 1386]

 • نعمت‌اللهی، محترم نظام‌های ملی مدیریت اطلاعات HIV/AIDS در کشورهای منتخب و ارائه‌ی الگویی برای ایران [دوره 4، شماره 2، 1386]

ی