آ

 • آل‌مختار، محمد جواد تعیین هزینه‌ی سودمندی بانک‌های اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 2007 [دوره 5، شماره 1، 1387]

ا

 • احمدزاده، فروزنده دیدگاه مدیران و توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در واحدهای اداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • احمدی، مریم مطالعه‌ی تطبیقی اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پرونده‌ی الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • اسماعیلی، مجتبی مدیریت اطلاعات پزشکی و برآورد هزینه‌های مستقیم درمانی سرطان ریه [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • اشکان نصیری‌پور، امیر امکان‌سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری در حوزه‌ی معاونت امور درمان سازمان تأمین اجتماعی [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • اکبرزاده باغبان، علیرضا مدیریت اطلاعات پزشکی و برآورد هزینه‌های مستقیم درمانی سرطان ریه [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • اکبری، اعظم استناد به مجلات الکترونیک رایگان پزشکی پایگاه اطلاعاتی DOAJ در مقالات مجلات معتبر دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1387]

ب

پ

 • پورمحمدی، کیمیا کاربرد الگوی ارتقای کیفیت با استفاده از اطلاعات پزشکی بیماران بر افزایش درآمد بیمارستان [دوره 5، شماره 2، 1387]

ت

 • تقی‌یار، سمیه استناد به مجلات الکترونیک رایگان پزشکی پایگاه اطلاعاتی DOAJ در مقالات مجلات معتبر دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • توفیقی، شهرام امکان‌سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری در حوزه‌ی معاونت امور درمان سازمان تأمین اجتماعی [دوره 5، شماره 2، 1387]

ج

 • جوانمردی، رقیه امکان‌سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری در حوزه‌ی معاونت امور درمان سازمان تأمین اجتماعی [دوره 5، شماره 2، 1387]

ح

 • حاتم، ناهید کاربرد الگوی ارتقای کیفیت با استفاده از اطلاعات پزشکی بیماران بر افزایش درآمد بیمارستان [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • حسن زاده، علی بررسی رابطه‌ی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • حسینی نسب، داوود رابطه‌ی استفاده‌ از مجلات الکترونیکی آبونمان شده‌ی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تعداد واحدهای درسی و مرتبه‌ی علمی اعضای هیأت علمی آن دانشگاه [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • حقایق، سید عباس ارائه‌ی مقیاس سنجش نگرش نسبت به اینترنت [دوره 5، شماره 1، 1387]

خ

 • خوشکام، معصومه اطلاعات منابع بیمارستانی در مدیریت بلایا در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1387]

ر

 • رحیمی، علیرضا استناد به مجلات الکترونیک رایگان پزشکی پایگاه اطلاعاتی DOAJ در مقالات مجلات معتبر دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • رحیمی، علیرضا تعیین هزینه‌ی سودمندی بانک‌های اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 2007 [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • رضا زاده، اسماعیل عملکرد کمیته‌ی مدارک پزشکی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 5، شماره 2، 1387]

س

 • ستایش، یوسف نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در بهبود عملکرد بیمارستان ‌دکتر شیخ مشهد [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • سرباز، معصومه نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در بهبود عملکرد بیمارستان ‌دکتر شیخ مشهد [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • سلمانی ندوشن، ابراهیم رابطه‌ی استفاده‌ از مجلات الکترونیکی آبونمان شده‌ی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تعداد واحدهای درسی و مرتبه‌ی علمی اعضای هیأت علمی آن دانشگاه [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • سیادت، سید علی به‌کارگیری سیستم اطلاعات در بیمارستان‌های شهر اصفهان و ارایه‌ی یک مدل پیشنهادی [دوره 5، شماره 1، 1387]

ش

 • شجاعی، پریسا اطلاعات منابع بیمارستانی در مدیریت بلایا در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • شعبانی، احمد ارائه‌ی مقیاس سنجش نگرش نسبت به اینترنت [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • شفیعی، ناصر نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در بهبود عملکرد بیمارستان ‌دکتر شیخ مشهد [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • شکرانه ننه‌کران، فرهاد عامل تأثیر: یک سر و هزار سودا [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • شکرانه ننه کران، فرهاد رابطه‌ی استفاده‌ از مجلات الکترونیکی آبونمان شده‌ی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تعداد واحدهای درسی و مرتبه‌ی علمی اعضای هیأت علمی آن دانشگاه [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • شیخ طاهری، عباس مدیران اطلاعات: نیروهای توانمند برای آینده‌ی سازمان‌های مراقبت بهداشتی [دوره 5، شماره 1، 1387]

ص

 • صدوقی، فرحناز مطالعه‌ی تطبیقی اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پرونده‌ی الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب [دوره 5، شماره 2، 1387]

ع

 • عجمی، سیما بررسی گلوگاه‌ها در فرآیند ترخیص بیمارستان شهید بهشتی اصفهان [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • عسکریان، مهرداد کاربرد الگوی ارتقای کیفیت با استفاده از اطلاعات پزشکی بیماران بر افزایش درآمد بیمارستان [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • عسگرظ، رقیه استناد به مجلات الکترونیک رایگان پزشکی پایگاه اطلاعاتی DOAJ در مقالات مجلات معتبر دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1387]

ف

 • فراهانی، حجت‌‌‌‌‌‌ا... ارائه‌ی مقیاس سنجش نگرش نسبت به اینترنت [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • فرح‌بخش، مصطفی وضعیت نظام آماری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • فرزندی‌پور، مهرداد مطالعه‌ی تطبیقی اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پرونده‌ی الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • فزون خواه، شهلا وضعیت نظام آماری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز [دوره 5، شماره 2، 1387]

ک

 • کاظمی، عبدالحسن مشکلات سنجش تولیدات علمی کشور [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • کبیرزاده، آذر عملکرد کمیته‌ی مدارک پزشکی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • کتابی، سعیده بررسی گلوگاه‌ها در فرآیند ترخیص بیمارستان شهید بهشتی اصفهان [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • کجباف، محمدباقر ارائه‌ی مقیاس سنجش نگرش نسبت به اینترنت [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • کریمی، ایرج مطالعه‌ی تطبیقی اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پرونده‌ی الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • کریمی، سعید تعیین هزینه‌ی سودمندی بانک‌های اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 2007 [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • کشتکاران، علی دیدگاه مدیران و توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در واحدهای اداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • کلانتری، مهدی دیدگاه مدیران و توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در واحدهای اداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • کیمیافر، خلیل مدیریت اطلاعات پزشکی و برآورد هزینه‌های مستقیم درمانی سرطان ریه [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • کیمیافر، خلیل نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در بهبود عملکرد بیمارستان ‌دکتر شیخ مشهد [دوره 5، شماره 2، 1387]

گ

 • گیلوری، عباس مقایسه‌‌ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی [دوره 5، شماره 2، 1387]

ل

 • لفظی قاضی، الهام مقایسه‌‌ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی [دوره 5، شماره 2، 1387]

م

 • محسنی ساروی، بنیامین عملکرد کمیته‌ی مدارک پزشکی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • محمد اسماعیل، صدیقه مقایسه‌‌ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • محمدحسن زاده اسفنجانی، حافظ عامل تأثیر: یک سر و هزار سودا [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • مختاری پور، مرضیه به‌کارگیری سیستم اطلاعات در بیمارستان‌های شهر اصفهان و ارایه‌ی یک مدل پیشنهادی [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • مرادی، غلامرضا نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در بهبود عملکرد بیمارستان ‌دکتر شیخ مشهد [دوره 5، شماره 2، 1387]

 • مقدسی، حمید مدیران اطلاعات: نیروهای توانمند برای آینده‌ی سازمان‌های مراقبت بهداشتی [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • ملکی، محمدرضا اطلاعات منابع بیمارستانی در مدیریت بلایا در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران [دوره 5، شماره 1، 1387]

ن

 • نکویی مقدم، محمود بررسی رابطه‌ی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • نیکبخت، محمد ارائه‌ی مقیاس سنجش نگرش نسبت به اینترنت [دوره 5، شماره 1، 1387]

ی

 • یزدی فیض آبادی، وحید بررسی رابطه‌ی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان [دوره 5، شماره 1، 1387]

 • یعقوبی، مریم تعیین هزینه‌ی سودمندی بانک‌های اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 2007 [دوره 5، شماره 1، 1387]