رابطه‌‌ی تناسب فرد- سازمان با رضایت شغلی مدیران پرستاری بیمارستان‌های منتخب آموزشی شهر اصفهان

احمد رضا رئیسی؛ سوسن بهرامی؛ سمیه صفدری؛ سمیه شفیعی

دوره 9، شماره 7 ، اسفند 1391، ، صفحه 1024-1031

چکیده
  نیروی انسانی در هر سازمان جزء مهم‌ترین منابع سازمان به  بیشتر

قوانین و خط‌مشی‌‌های مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی به مراجع قضایی

لیلا قادری نانسا؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ احمد رضا رئیسی؛ ناهید توکلی

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مقدمه: بیمارستان‌‌ها مسؤولیت پاسخ‌گویی به تقاضا‌های قانونی برای واگذاری اطلاعات بهداشتی- درمانی را بر عهده دارند و این در حالی است که مسؤول حفاظت از اطلاعات بهداشتی- درمانی بیماران نیز هستند. هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه‌ی قوانین و خط‌مشی‌‌های مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی برای مراجع قضایی در کشورهای منتخب و ایران ...  بیشتر