نشریه مدیریت اطلاعات سلامت به منظور حفظ طولانی مدت و دسترسی به تحقیقات علمی نویسندگان، خط مشی روشنی برای نگهداری طولانی مدت و  دسترسی به آنها تعیین کرده است.

نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، متعهد به بایگانی، یعنی حفظ طولانی مدت و ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات تحقیقاتی علمی منتشر شده به صورت الکترونیک در این مجله می‌باشد. محتوای آرشیو شامل تمامی نسخه‌های این مجله با قابلیت دسترسی آنلاین و انتشار مطالب تکمیلی مربوطه خواهد بود.

برای بهره‌برداری کارآمد و ایمن از سرویس آنلاین، نشریه مدیریت سلامت متعهد می‌شود که نسخه‌های کپی به منظور حفظ اطلاعات و امنیت از آرشیو الکترونیک نشریه ها تهیه کند و به صورت مداوم از نسخه های خود بک آپ نگه دارد. لازم به ذکر است که تمامی مقالات چاپ شده نشریه در نمایه نامه ، مگیران، ایندکس کوپرنیکوس، DOAJ و ISC ذخیره و قابل مشاهده هستند.