بازیابی تصاویر: کاربرد در پزشکی

مریم اخوتی؛ رضا اکبرنژاد؛ کامبیز بهاالدین بیگی

دوره 10، شماره 4 ، آبان 1392، ، صفحه 627-644

چکیده
  هدف هر نظام بازیابی اطلاعات پزشکی، ارائه به‌موقع اطلاعات مرتبط در زمان مناسب به کاربر مناسب است. تصاویر به‌عنوان شکلی از مدارک که می‌توانند حجم قابل توجهی از اطلاعات را منتقل کنند از اهمیت خاصی برخوردارند. در پزشکی مهمترین استفاده از تصاویر در آموزش، پژوهش و تشخیص طبی است. این استفاده گسترده نشان دهنده‌‌ی اهمیت روزافزون تصویربرداری ...  بیشتر