اصلاحیه

یوسف مهدی‌پور؛ جهانپور علی‌پور؛ افسانه کریمی؛ سعید ابراهیمی

دوره 14، شماره 3 ، شهریور 1396، ، صفحه 103-109

چکیده
  مقاله با عنوان «تمایل پزشکان بیمارستان‌های آموزشی زاهدان به استفاده از سلامت الکترونیک» که در سال 1396، شماره 3 دوره 14 مجله مدیریت اطلاعات سلامت منتشر شده بود، به دلیل عدم رعایت اصول اخلاق در انتشار آثار پژوهشی و انتشار مجدد، از آرشیو این مجله حذف شد.  بیشتر