طراحی و اعتبارسنجی دستورالعمل کامپیوتری تفسیرپذیر بیماری آسم در مراقبت اولیه

فرحناز صدوقی؛ سامان محمدپور؛ صبا عرشی؛ شیرین عیانی؛ کامیار فتحی‌سالاری

دوره 17، شماره 4 ، آبان 1399، ، صفحه 150-158

https://doi.org/10.22122/him.v17i4.4159

چکیده
  مقدمه: یکی از اثربخش‌ترین راه‌ها برای بهبود مدیریت بیماری آسم در مراقبت اولیه، استفاده از دستورالعمل‌ها در فرایند مراقبت بیمار می‌باشد، اما استفاده از آن‌ها به دلیل وقت‌گیر بودن، بسیار محدود است. یک راه‌حل برای این مشکل، مکانیزه کردن دستورالعمل در قالب سامانه تصمیم‌یار می‌باشد که به ایجاد دستورالعمل کامپیوتری تفسیرپذیر CIG ...  بیشتر