طراحی و پیاده‌سازی فرم الکترونیکی ساختارمند برای گزارش‌های پاتولوژی بیماری سلیاک: رویکرد متن‌کاوی

آزاده کامل قالیباف؛ فرزانه خادم ثامنی؛ مجید جنگی؛ محمدرضا مظاهری حبیبی؛ کبری اطمینانی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 19-27

چکیده
  مقدمه: گزارش پاتولوژی به صورت متن باز تهیه می‌شود و شامل شبکه‌ای از روابط بین مفاهیم پزشکی است که پزشک از آن برای استدلال و تشخیص استفاده می‌کند. این مطالعه با هدف، طراحی و ارزیابی مدلی جهت استخراج خودکار این مفاهیم و تبدیل آن به فرم ساختار یافته و قابل تحلیل توسط کامپیوتر انجام شد. روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و اجرایی بود ...  بیشتر

کاربرد داده‌کاوی در پیش‌بینی مرگ بیماران سوختگی: مقایسه عملکرد چندین الگوریتم

احسان نبوتی؛ امیرعباس عزیزی؛ ابراهیم عباسی؛ حسن وکیلی ارکی؛ جواد زارعی؛ امیررضا رضوی

دوره 10، شماره 6 ، بهمن 1392، ، صفحه 789-799

چکیده
  مقدمه: در دهه‌ی اخیر الگوریتم‌های یادگیری ماشین به ابزار مفیدی جهت داده‌کاوی در داده‌های پزشکی، برای تولید مدل‌های پیش‌بینی تبدیل شده‌اند. سوختگی از جمله بیماری‌هایی است که پیش‌بینی پیامد آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی عملکرد دو الگوریتم پراستفاده‌ی یادگیری ماشین یعنی شبکه‌ی عصبی و درخت تصمیم و مقایسه ...  بیشتر

استفاده از الگوریتم های دسته بندی و خوشه بندی برای پیش بینی تعداد قرص مصرفی: مورد کاوی بیماری دیابت

مریم عاشوری؛ وجیهه ناجی مقدم؛ سمیه علیزاده؛ مهسا صفی

دوره 10، شماره 5 ، دی 1392، ، صفحه 739-749

چکیده
  مقدمه: امروزه با شیوع بیماری دیابت پیش‌بینی تعداد قرص مصرفی Glibenclamid و Metformin روزانه برای بیماران به پزشکان در جهت تشخیص تعداد قرص مصرفی بیمار و همچنین مهار عوارض شدید و خطرناک مصرف بیش از حد دارو کمک می‌نماید، زیرا میزان نیاز بیماران دیابتی به دارو دارای اهمیت بسیار می‌باشد. از این‌رو در پژوهش حاضر به‌منظور پیش‌بینی تعداد قرص مصرفی ...  بیشتر