چالش‌های استقرار حساب‌های استانی سلامت: مطالعه موردی استان کرمان

محمدحسین مهرالحسنی؛ مهین درودی؛ مرضیه لشکری

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، ، صفحه 519-530

چکیده
  مقدمه: شرط دستیابی به اهداف نظام سلامت، بهره‌مندی عادلانه افراد جامعه از خدمات سلامت کارا و اثربخش می‌باشد. عادلانه بودن خدمات سلامت و مشارکت عادلانه مردم بستگی زیادی به نظام تامین مالی دارد که در این راستا، نظام اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری در نظام سلامت و تحقق عدالت از جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد. با توجه به استقلال استان‌ها ...  بیشتر