موانع جذب و نگهداشت گردشگر سلامت در زنجیره تأمین سلامت (مورد مطالعه شهرستان کاشان)

اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ الهام اسدی امین‌آبادی

دوره 17، شماره 6 ، اسفند 1399، ، صفحه 268-273

https://doi.org/10.22122/him.v17i6.4181

چکیده
  مقدمه: صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت، یکی از رو به رشدترین صنایع در دنیا به شمار می‌رود و بسیاری از کشورها این صنعت را به عنوان منبع اصلی درامد و اشتغال‌زایی خود قرار داده‌اند. بر این اساس، کشورها به دنبال پایدارسازی جریان ورودی گردشگران می‌باشند. هد پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع جذب و نگهداشت گردشگر سلامت در سطح زنجیره تأمین ...  بیشتر